Nye forskningsresultater viser, at kemoterapi ikke har kognitive bivirkninger. Kemoterapipatienter behøver altså ikke frygte, at de får hukommelses- og koncentrationsbesvær efter behandling med kemoterapi.

Nye forskningsresultater viser, at kemoterapi ikke har kognitive bivirkninger. Kemoterapipatienter behøver altså ikke frygte, at de får hukommelses- og koncen-trationsbesvær efter behandling med kemoterapi.

Forskere fra Onkologisk Afdeling på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus og Hammel Neurocenter har netop afsluttet to forskningsprojekter omkring kemoterapis indvirkning på hjernen. Forskerne fandt ingen tegn på, at kemoterapi skulle give ”kemohjerne”, som mange kræftpatienter ellers synes at opleve.

Ordet ”kemohjerne” bruges ofte blandt kræftpatienter om oplevelsen af manglende koncentrationsevne og svigtende hukommelse efter kemoterapibehandling.

I det ene forskningsprojekt blev i alt 72 tidligere testikelkræftpatienter testet kognitivt. Halvdelen havde fået kemoterapi efter operation, mens den anden halvdel kun var blevet opereret. Resultaterne af testen for de to grupper var ens. I det andet projekt blev brystkræftpatienter undersøgt før og efter behandling og sammenlignet med hjertepatienter og raske. Heller ikke i dette projekt fandt forskerne nogle tegn på kognitive bivirkninger. De foreløbige resultater tyder altså på, at kemoterapipatienter ikke behøver at frygte længerevarende kognitive bivirkninger efter endt kemoterapibehandling.

Forskerne peger på, at det muligvis kan være forventningen om at få ”kemohjerne”, der kan få kræftpatienterne til at opleve hukommelses- og koncentrationsbesvær. Derfor mener forskerne, at det er vigtigt, at patienterne på forhånd får af vide, at der ikke er noget, der tyder på, at kemoterapi har kognitive bivirkninger.

En af forskerne, Bobby Zachariae, professor og dr.med. fra Århus Universitetshospital, giver desuden denne mulige forklaring på de gener, kræftpatienterne oplever:
- Selv om der ikke direkte er tale om ”kemohjerne”, kan den psykiske belastning, som kræftpatienter er udsat for godt tænkes at medvirke til både svigtende hukommelse og koncentrationsbesvær, vurderer han.

Yderligere oplysninger
Bobby Zachariae, Professor, dr.med., Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8942 6627 / bzach@aarhus.rm.dk

Mimi Mehlsen, Psykolog og forsker, Psykoonkologisk Forskningsenhed, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, mimim@psy.au.dk