Akutbil

Onsdag den 1. april begynder den første akutbil bemandet med en paramediciner at køre i Region Midtjylland. Det sker med udgangspunkt fra Regionshospitalet Skive. Om dagen er der også en anæstesisygeplejerske i bilen.

Paramediciner Fritz Møller havde ikke været mange timer på sit nye arbejde, før der var bud efter ham og hans kollega, anæstesisygeplejerske Niels Bjørn. Den nye akutbil i Skive var blevet kaldt ud til en patient, der måske havde fået en hjerneblødning.

- Da vi kom derud kunne vi se, at patienten var i en klart kritisk tilstand. Vi havde lidt kontakt, men patienten kunne ikke selv gå, og vi var nødt til at følge vedkommende til behandling på sygehuset, fortæller Fritz Møller.

Efter mange års erfaring som ambulance-redder og med en uddannelse som paramediciner, var det ikke en svær opgave for ham. Allerede i ambulancen på vejen til hospitalet fik patienten væske gennem et drop og ilt fra en maske. Dermed forsøgte de at forebygge en varig hjerneskade eller begrænse eventuelle følger.

Hurtig hjælp til patienten

Akutbilen i Skive er den første af de nye akutbiler, som Region Midtjylland har besluttet skal understøtte planerne om færre hospitaler med akutmodtagelse.

- Alle akutte patienter har krav på at blive behandlet af specialister, og ikke som det ofte er tilfældet i dag, af yngste læge. Men det betyder samtidig, at mange patienter vil få længere til hospitalet. Derfor er det vigtigt, at vi udbygger akutberedskabet, siger formand for Regionsrådet for Region Midtjylland, Bent Hansen (S).

Akutbilerne er kun en lille del af det samlede akutberedskab. Ud over de fem akutmodtagelser i regionen, er der et net af ambulancer. Akutbilerne supplerer ambulancerne, ved at køre ud med specialuddannet personale, som kan give sundhedsfaglig hjælp, allerede før patienten er inde på hospitalet.

Med akutbilen i Skive er det første gang i Region Midtjylland, at en akutbil bliver bemandet med en paramediciner.

 

Fakta

 • Bilens åbningstid:
  • Bilen er aktiv hele døgnet
  • Hverdage kl. 8 – 16 er bilen bemandet med en anæstesisygeplejerske og en paramediciner
  • Hverdage kl. 16 – 8 samt i weekender og på helligdage er bilen bemandet med en paramediciner

 

 • Ordforklaring
  • Anæstesisygeplejerske: En sygeplejerske, der har fået en yderligere uddannelse med viden om bedøvelse og smertebehandling samt behandling af akutte tilstande

  • Paramediciner: En ambulancebehandler, der har fået en overbygning på sin uddannelse, så han eller hun kan udføre en lang række behandlinger og vurderinger i forhold til akutte patienter

 

 • Regionsrådet for Region Midtjylland har vedtaget at etablere 12 akutbiler i regionen. Akutbilerne har lidt forskellig bemanding. Selvom bilerne er tilknyttet et bestemt hospital vil de supplere hinanden på tværs af geografien.

 • Se oversigtskort over akutbiler – nuværende og planlagte

 • Læs mere om Region Midtjyllands akutte beredskab på www.rm.dk – se under Sundhed og Fremtidens sundhedsvæsen
   

Flere oplysninger
Regionsrådsformand Bent Hansen (S)  40313707 / bent.hansen@rr.rm.dk

Præhospital overlæge Svend Troelsen  2467 6303 / svend.troelsen@stab.rm.dk

Vagtcentralchef for Falck, Skejby, Thomas Dietz  4027 0734 / thd@falck.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/