Regionsrådsmedlem Jette Skive (DF), har meddelt Regionsrådet, at hun af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage sit hverv som medlem af Regionsrådet i de næste to månederRegionsrådsmedlem Jette Skive (DF), har meddelt Regionsrådet, at hun af helbredsmæssige årsager ikke kan varetage sit hverv som medlem af Regionsrådet i de næste to måneder.


Ove Kent Jørgensen, Teglbrændervej 26, Viborg, er derfor indkaldt som stedfortræder for Jette Skive til mødet i Regionsrådet den 29. april 2009. Her tager det samlede regionsråd stilling til, om betingelserne for stedfortræderens indtræden i Jette Skives fraværsperiode er opfyldt.

Ove Kent Jørgensen har tidligere vikarieret for Dansk Folkepartis andet regionsrådsmedlem, Birgit Jonassen, under hendes sygdom.

Når Jette Skive igen kan varetage sine hverv, udtræder stedfortræderen af Regionsrådet.


Jette Skives valggruppe afgør, hvordan hendes udvalgsposter skal fordeles i hendes fravær.

Billede


Flere oplysninger