Århus Universitetshospiptal, Århus Sygehus har fået 5,4 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse, så kirurgerne i hele Region Midtjylland kan blive bedre til at udføre kikkertkirurgi på patienter med kræft i tyk- og endetarm.
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus har fået 5,4 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse, så kirurgerne i hele Region Midtjylland kan blive bedre til at udføre kikkertkirurgi på patienter med kræft i tyk- og endetarm.


Overlevelsen for patienter med tyktarmskræft kan forbedres med 10 procent. Det mener professor, dr. med. Søren Laurberg fra Kirurgisk Afdeling P på Århus Sygehus, Århus Universitetshospital. Og på den baggrund har han netop modtaget 5,4 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse, som skal bruges til at efteruddanne kirurger, så kræftkirurgien i hele Region Midtjylland får et kvalitetsløft.

- Ved at optimere kirurgien kan vi forbedre overlevelsen ved tyktarmskræft med 10 procent. Og samtidig kan vi blive bedre til at anvende en ny og mere skånsom teknik, som kaldes kikkertkirurgi, siger Søren Laurberg.

Kikkertkirurgi er ved at vinde indpas inden for kræftoperationer i tyk- og endetarm. Og der er generelt mange fordele ved at anvende denne teknik: Færre infektioner efter operationerne, færre smerter, bedre kosmetiske resultater og kortere indlæggelsestid. Men samtidig er der en bekymring for, at man i en overgangsfase risikerer flere komplikationer og generelt dårligere kirurgiske resultater.

Derfor går Århus Sygehus – sammen med Aalborg Sygehus - nu i gang med et 3-årigt efteruddannelsesprojekt, der skal gøre kirurgerne endnu bedre til at beherske de særlige teknikker, som anvendes ved kikkertkirurgi. Bl.a. skal kirurgerne sendes på udlandsophold hos førende internationale eksperter. Og samtidig vil der blive sat ekstra fokus på at evaluere kvaliteten af de udførte kræftoperationer på.

Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Århus Sygehus og Aalborg Sygehus og involverer alle sygehuse, der opererer for tarmkræft i Region Midt og Nord. Oveni de 5,4 mio. kr. fra Kræftens Bekæmpelse har Region Midtjylland og Region Nordjylland bevilget 5,7 mio. kr. til projektet.

Yderligere oplysninger
Professor, dr. med. Søren Laurberg, Kirurgisk Afdeling P, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 7715