Lederne fra Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder skal på Camino i det Jyske. Pilgrimsvandringen mod fælles mål er udviklet af lederne selv i samarbejde med pilgrimspræst Anette Foged Schultz
Lederne fra Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder skal på Camino i det Jyske. Pilgrimsvandringen mod fælles mål er udviklet af lederne selv i samarbejde med pilgrimspræst Anette Foged Schultz, og understreger endnu engang at Regionshospitalet, som sidste år blev kåret som Danmarks sundeste virksomhed, udvikles ved konstant at tænke innovativt og kreativt.

Når ledelsen på Regionshospitalet mødes for at udvikle samarbejdet på tværs af organisationen, foregår det ikke siddende i et mødelokale med kaffe og kage på bordet. For fremtiden foregår denne form for ledelsesudveksling og sparring i stedet i rask trav – gående mod fælles mål, på en pilgrimsvandring, der nu er døbt ’HBO Caminoen’. HBO for Horsens, Brædstrup og Odder - de tre matrikler under Regionshospitalet.

Den første udgave af HBO Caminoen for de 140 ledere på Regionshospitalet, løber af stablen torsdag den 23. april 2009 kl. 15-21.

Fælles mål for øje
Turen går fra hospitalet i Horsens til Vær kirke og tilbage igen, med flere indlagte pauser, pit-stop og overraskelser undervejs. En tur på 12.6 km., som er tilrettelagt i et tempo, som ikke sætter nogle af. Lederne skal således bevæge sig sammen mod fælles mål - fysiske såvel som mentale, indre såvel som ydre. Der sættes bl.a. fokus på samarbejdet mellem afdelingerne. Et samarbejde, som konstant må optimeres for at sikre et velfungerende hospital, både nu og i fremtiden.

Ud over det brede samarbejde på tværs af hospitalet, stiller den første vandring, også skarpt på det personlige lederskab; At gå med det (for)mål at ”komme til sig selv” som leder og som menneske. At blive klar på, hvor egne grænser går, for dermed at fremstå tydeligere i sit lederskab overfor andre.

En pilgrimspræst ved roret
Eftersom HBO Caminoen er et nyt koncept, har Regionshospitalet inviteret Anette Foged Schultz, som er nyansat pilgrimspræst i folkekirken i Viborg stift og desuden er uddannet psykoterapeut, til at være med til at udvikle konceptet. Hun skyder således den første vandring i gang med et kort foredrag om, hvilket potentiale hun, som pilgrimspræst, ser en sådan vandring rumme.
Anette Foged Schultz guider efterfølgende ledelsesgruppen igennem vandringen – til kirkens rum og retur. Dette sker via små øvelser og samtaler – nøje planlagt og gennemtænkt ned til mindste detalje af pilgrimspræst Anette.

På vandring efter øvelse og mod
På denne første HBO Camino er det således pilgrimspræstens opgave, at trække nogle elementer ud fra den religiøst inspirerede pilgrimsvandring, og perspektivere dem ind i en organisations- og ledelsesudviklingstænkning. Hun arbejder generelt med at finde en plads til spiritualitet og åndelighed i organisationer. For eksempel dét at bede. I denne sammenhæng til hinanden. At bede hinanden om hjælp til de udfordringer, vi hver især står overfor, kan være både uvant og svært. At mestre dette, uden at blive overmandet af frygten for at blotte sig selv og sin uformåenhed, kræve både øvelse og mod.

Kommunale samarbejdspartnere med på næste vandring
At bede om hjælp, er ét af de emner, der tages op på Caminoen den 23. april 2009, mens de efterfølgende vandringer vil fokusere på helt andre emner, ligesom ruten hver gang vil skifte. Formen for HBO Caminoen er, helt bevist, ikke fast. På tegnebrættet ligger f.eks. en idé om at invitere hospitalets kommunale samarbejdspartnere – herunder praktiserende læger og hjemmeplejen – til at gå med på den næste Camino. Dette med den hensigt, at understøtte og udvikle det gode gensidige samarbejde med de kommunale aktører, på en ny og endnu uprøvet måde.

Danmarks sundeste virksomhed
HBO Caminoen skal også ses som et produkt af alle de tanker og indsatser, der allerede i dag gennemsyrer Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder, med henblik på at være en sund arbejdsplads. En indsats, der bl.a. resulterede i, at hospitalet blev tildelt titlen som Danmarks Sundeste Virksomhed 2008. Den omfattende velfærdsstrategi, der er udformet af og for medarbejderne på regionshospitalet, er i denne sammenhæng et væsentligt element. På hospitalet arbejdes der således seriøst og strategisk med sundhedsfremme og forebyggelse for medarbejderne. Personalet tilbydes diverse sundhedsfremmende tiltag ud fra den filosofi, at det er udbuddet der styrer vores valg: med de sunde tilbud ved hånden, træffer vi også ofte de sunde valg.

Velfærd i bevægelse
HBO Caminoen og dét, at afholde møder gående eller i bevægelse, går således fint hånd i hånd med visionerne i velfærdsstrategien, om at indgå i sunde arbejdsfællesskaber og skabe en arbejdskultur som understøtter det fysisk aktive hospital. Det er en kendsgerning, at medarbejdere, der er sunde, både fysisk og mentalt, er mindre syge, har mere overskud og trives bedre på arbejdspladsen, og dét påvirker både produktiviteten og kvaliteten. Derfor kan det på mange måder betale sig for regionshospitalet at arbejde med sundhed på et strategisk niveau.

HBO Caminoen er et tiltag foranlediget af ledernes egne ønsker og idéer, som blev udviklet i fællesskab på nytårskuren 2009. Det er hensigten, at der fremover afholdes HBO Camino én gang hver 3 måned.

Flere oplysninger
  • Cheflæge Steen Friberg, tlf. 2263 8827
  • HR-konsulent Ane Stürup, tlf. 2913 1446
Link
Læs om Pilgrimspræst Anette Foged Schultz
www.regionshospitalet-horsens.dk
www.sundestevirksomhed.dk
www.walk-up.dk