28-05-200925 it-specialister fra henholdsvis Midtjylland og den kinesiske Shanghai-provins har på en workshop i Århus drøftet ideer til fælles udviklingsprojekter. Et af emnerne var teknologi, der kan lette tilværelsen for ældre, handicappede og kronisk syge.


På initiativ af Region Midtjylland og den kinesiske Shanghai-provins har en gruppe it-specialister fra virksomheder og forskningsinstitutioner i begyndelsen af denne uge tilbragt en dag sammen på en workshop i Århus.
Målet var at sætte skub i det videnbaserede erhvervssamarbejde, som de to regioner har indgået, og deltagerne koncentrerede sig om to temaer:

• Assisted living - teknologi, der kan skabe bedre forhold for handicappede, ældre og kronisk syge. Det kan f.eks. handle om avanceret handicapudstyr eller kommunikationsteknologi, der støtter hjemmeindlæggelser eller gør det muligt for flere ældre at blive i hjemmet.

• Urban Computing - her handler det om samspillet mellem teknologi og byrum. Kombinationen af mobilteknologi, positioneringsteknologi og interaktive flader kan skabe helt nye muligheder for at formidle service information, håndtere nødsituationer eller skabe oplevelser i byrummet.

På området Assisted living efterspurgte deltagerne fælles standarder, således at de mange enkeltstående løsninger, der udvikles i disse år, kan fungere sammen i fremtiden.
Kina og Danmark står over for de samme stigende krav til sundhedsvæsenet på grund af en stadig ældre befolkningssammensætning.

Koordination er vigtig
Løsningerne skal først og fremmest være en hjælp for de pågældende ældre, handicappede og syge. Men samtidig skal de gøre det nemmere for centralt placerede sundhedsmedarbejdere, eksempelvis lægerne på sygehusene, at være på forkant med de pågældende menneskers helbredssituation. Det kunne være forud for en indlæggelse, fremgik det af diskussionen blandt deltagerne på workshoppen.
Det blev desuden understreget, at det er vigtigt at koordinere og integrere teknologiske løsninger - inden for telemedicin-området kan en patient have brug for flere løsninger sideløbende – og sikre det organisatoriske - nogen skal sørge for at forsyne patienterne med udstyret, servicere det og svare på deres spørgsmål via en hotline-service.

Intelligente billetter
Inden for Urban computing drøftede deltagerne konkrete muligheder for at udnytte interaktive kommunikationsformer og positioneringsteknologier – eksempelvis således at man via sin mobiltelefon automatisk tildeles eller kan søge oplysninger i forhold til, hvor man befinder sig på landkortet.
Måske vil din mobiltelefon vide, hvor du er, og måske kan den oplyse dig om, hvornår det næste tog går fra den nærmeste station. Eller hvornår det teater, du står overfor, blev bygget. Eller måske kan du pludselig høre lydstumper fra det teaterstykke, der er på plakaten.
Et forslag gik på sammen at udvikle intelligente billetter til verdensudstillingen Expo 2010 i Shanghai, og tidspunktet for det første møde i den forbindelse blev aftalt på workshoppen. Disse intelligente billetter kan eksempelvis give de enkelte Expo-gæster personlige oplevelser og oplysninger i forhold til den profil, de selv har angivet ved køb af billetten.

Øjenåbner
I det hele taget gav mange af deltagerne udtryk for, at workshoppen var inspirerende og med til at åbne deres øjne.
”Der ligger forrygende gode forretningsmuligheder i det her samarbejde”, siger en af de danske deltagere, arkitekt MAA Kaare Sølvsten, Århus.
”Det har været rigtig interessant at være med i et så tværfagligt arrangement – vi var aldrig selv kommet i forbindelse med de folk. Og vi fandt ud af, at løsninger, som vi kun kunne drømme om, faktisk ligger snublende nær”, siger han og tilføjer, at hans firma allerede pr. mail har mailet materiale til de kinesiske deltagere med henblik på fortsat samarbejde.

Andre temaer
Ud over it-temaerne, der altså fokuseres på i 2009, vil Region Midtjylland og det kinesiske Shanghai Science and Technology Commission samarbejde om forskning, udvikling og innovation inden for energi og miljø samt sundhed/life sciences.
Emnerne er valgt på baggrund af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi, der netop nævner dem som særlige indsatsområder, lige som de afspejler, at såvel Region Midtjylland som Shanghai ser områderne som deres nuværende styrkepositioner.

Billedtekst:
(Øverste billede)
Afstanden mellem Midtjylland og Shanghai blev mindre og mindre i løbet af dagen. Her fordyber (fra venstre) Mads Søgaard fra Teknologisk Institut, Mr. Zhang Yibing fra Shanghai Velo Information Technology og Kaj Grønbæk fra Århus Universitet og Alexandra Instituttet sig i fremtidens hjælpsomme it-løsninger.
Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.Her underskriver Mrs. Xu Meihua, generalsekretær for Shanghai Science Technology Commission, og Lars Hansson, direktør for Regional Udvikling, Region Midtjylland, et såkaldt Memorandum of Understanding om videnbaseret erhvervsrettet samarbejde gennem de næste 3 år mellem Region Midtjylland og Shanghai inden for it, energi og miljø samt sundhed/life sciences.
Fotoet er til fri brug. Download det i høj opløsning ved at klikke på det.

Flere oplysninger:

  Niels Erik Andersen
Kontorchef, Internationale Relationer,
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 87 28 50 90
Mobil: 20 85 32 52
niels-erik.andersen@ru.rm.dk
  Morten Falbe-Hansen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5162
Mobil: 2165 0247
morten.falbe-hansen@ru.rm.dk 
  Charlotte Ann Pedersen
Udviklingskonsulent, Internationale Relationer
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5095
charlotte.pedersen@ru.rm.dk