07-05-2009

Der er brug for nytænkning, innovation og nye strategiske partnerskaber mellem erhvervsliv, forskning og myndigheder, hvis vi skal løse de store samfundsmæssige udfordringer, Danmark står overfor. Den 15. maj 2009 lancerer Rådet for Teknologi og Innovation i samarbejde med Region Midtjylland derfor et nyt opslag om prækvalifikation af innovative samfundsløsninger i strategiske partnerskaber.