Tirsdag den 26. maj kl.12.00 holder Region Midtjylland pressemøde i anledning af offentliggørelsen af COWI’s rapport om fordele og ulemper ved hospitalsbyggeri i Vestjylland.
Tirsdag den 26. maj kl.12.00 offentliggøres COWI’s apport: ”Udarbejdelse af sammenligningsgrundlag for nyt hospitalsbyggeri i Gødstrup og udbygning af Regionshospitalet Herning”.


I den forbindelse inviterer Region Midtjylland til pressemøde.

Pressemødet finder sted:

Tirsdag den 26. maj kl. 12.00 Regionshuset Viborg
lokale F8 – F9
Skottenborg 26, Viborg


Ved pressemødet vil gruppeformændene fra en række af  regionsrådets partier være til stede.

Samtidig med pressemødet bliver rapporten offentliggjort på regionens hjemmeside, ligesom der bliver udsendt en pressemeddelelse.

På selve pressemødet er det muligt at få et trykt eksemplar af rapporten.

Umiddelbart forud for offentliggørelsen er regionsrådets medlemmer blevet orienteret om rapportens indhold ved et internt temamøde.

Den politiske behandling af rapporten sker 3. juni på et forretningsudvalgsmøde efterfulgt af et regionsrådsmøde.

For yderligere praktiske oplysninger om pressemødet kontakt: