17-06-2009

Region Midtjylland vil sammen med Region Nordjylland skabe flere kreative arbejdspladser baseret på øget samarbejde i kreative erhverv og en stærkere kobling til teknologi- og videnvirksomhederne. Regionsrådet har afsat sin del af satsningen på 28,5 mio. kroner over de næste tre år. Nu skal der findes en operatør til at drive et nyt Cross Media sekretariat.

Satsningen hedder Cross Media og tager udgangspunkt i den digitale revolution på medieområdet. Mobiltelefonen, som for længst har udviklet sig til en lommecomputer, er et godt eksempel på et medie i en teknologisk revolution. Her går udviklingen så hurtigt, at mulighederne for nyt indhold nærmest falder over hinanden.

Nye forretningsområder
Samtidig opdager de kreative erhverv nye forretningsområder: Animationsfilm, som i årtier kun har været underholdning for børn, bliver nu i stigende grad anvendt til undervisning og formidling, og computerspil anvendes blandt andet i så forskellige områder som markedsføring og fysisk genoptræning.
”Udviklingen på medieområdet kræver tværgående samarbejder”, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen.
”Med Cross Media-satsningen motiveres kreative erhverv til at samarbejde med teknologi- og videntunge erhverv. Så vi er spændt på at se en række konkrete eksempler på, hvordan oplevelser kan skabe vækst”, siger han.


Billedtekst: Det er i krydsfeltet mellem teknologi og kreativt indhold, at den nye Cross Media satsning skal bevæge sig. Her et glimt fra den nyligt åbnede biennale i Venedig: et interaktivt bord med film, billeder og tekst. Foto: raindog.dk

Etablering af sekretariat
Der skal nu etableres et Cross Media-sekretariat, som blandt andet får til opgave at drive et tværfagligt netværk, starte udviklingsprojekter og administrere puljer til innovationsprojekter og strategisk udvikling. Region Midtjylland og Region Nordjylland søger derfor en operatør til at varetage denne sekretariatsfunktion.

Ansøgningsmateriale:

Læs notat om opgaver, organisering og økonomi
Læs handlingsplan for Cross Media
Læs pressemeddelelse
Læs ansøgningsvejledning

Der afholdes informationsmøde den 19. august kl. 15 i Regionshuset i Viborg. Send en mail til projektleder Morten Østergaard (se kontaktinfo nedenfor), hvis du ønsker at deltage, så vi kan beregne lokalebehov og forplejning.

Der er ansøgningsfrist for interesserede ansøgere den 15. september 2009 kl. 12. Ansøgningen sendes til projektleder Morten Østergaard (se kontaktinfo nedenfor).


Yderligere oplysninger:

  Morten Østergaard, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5165
Mobil: 2147 0358
morten.oestergaard@ru.rm.dk
Sven-Henrik Brandstrup, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
T: 8728 5135
M: 5151 7274
E: sh.brandstrup@ru.rm.dk