Projektet udspringer fra livsstilscaféerne ved regionshospitalerne Holstebro og Herning, der har gode erfaringer med hjælpe patienterne til at ændre livsstil.Et nyt projekt, der skal støtte mennesker med kronisk sygdom i at leve mere sundt, har fået bevilget 3,7 mio. kr. af Sundhedsstyrelsen.

Projektet udspringer fra livsstilscaféerne ved regionshospitalerne Holstebro og Herning, der har mange års erfaring med at støtte patienter i at ændre livsstil. Livsstilscaféerne hører under Center for Folkesundhed, Region Midtjylland.

Projektet skal udvikle, afprøve og evaluere et pædagogisk koncept til forebyggelse af livsstilssygdomme blandt sårbare mennesker med kroniske lidelser som f.eks. gigt, lungesygdom, hjerteproblemer og psykiske lidelser. Det gennemføres i et samarbejde mellem Regionshospital Vests Ernæringsenhed og Medicinsk Afdeling M2, praktiserende læger, psykiatriske ambulatorier ved Regionshospitalerne Herning og Holstebro, de lokalpsykiatriske bo- og aktivitetstilbud Skovlyset i Herning kommune og Kafferisteriet i Holstebro Kommune samt Center for Folkesundhed, Region Midtjylland.

Psykisk syge i særlig risiko for livsstilssygdomme
Mennesker med psykiske lidelser har signifikant flere fysiske sygdomme end den øvrige befolkning. 76 % har mindst én sygdom ud over den psykiske sygdom, 52 % har to sygdomme eller mere. Det viste analyser fra Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det" i 2008.

Trods det massive behov for sundhedsfremme og forebyggelse blandt mennesker med psykiatriske diagnoser har forebyggelse hidtil været et underprioriteret område i psykiatrien. Det skal projektet være med til at rette op på med et fælles tilbud til både psykisk syge og patienter med andre kroniske lidelser.

Skræddersyet tilbud til sårbare borgere
Lucette Meillier, der er projektleder for projektet Center for Folkesundhed, Region Midtjylland siger:

 
- Vi ser ikke så meget på, hvilken kronisk sygdom man har, men på hvordan man får mod til at ændre ting med betydning for livsstil i hverdagen. Mennesker med mange belastninger i livet, som bor alene eller som har lav uddannelse har lige så stor lyst til at leve sundere som højt uddannede. Men de har vanskeligere ved at gennemføre forandringer. Derfor vil vi skræddersy et undervisningstilbud til dem. Vi vil også arbejde for at der er god sammenhæng mellem undervisnings¬tilbuddet, egen læge, hospital og kommune.

Livsstilscaféer som udviklingsforum
Region Midtjyllands Livsstilscaféer ved Regionshospitalerne Herning og Holstebro er det forum, hvor de pædagogiske metoder skal udvikles, afprøves og evalueres.

- Livsstilscafeen tilbyder et forløb hvor patienterne både kan prøve mange måder at bevæge sig på og går i køkkenet for at arbejde med sine madvaner. Sideløbende er der er god tid til at diskutere med andre, hvordan man oplever det at ændre på motion og mad i sin hverdag. Familiemedlemmer inviteres med til kurset, så de kan bakke om livsstilsændringerne, fortæller Lucette Meillier.

Livsstilscaféerne går i efteråret i gang med at rekruttere sårbare patienter fra Regionshospitalerne Herning og Holstebro, praktiserende læger og de lokalpsykiatriske bo- og aktivitetstilbud. Projektet løber til udgangen af 2012.

Læs mere om projektet på www.centerforfolkesundhed.dk 

Flere oplysninger
Lucette Meillier, sundhedskonsulent, Sundhedsfremme og forebyggelse, Center for Folkesundhed, lucette.meillier@stab.rm.dk, tlf. 9728 4713 / 2398 3722