Sidste efterår fik sygehuset på Samsø en svær besked. De skulle spare knap 10 millioner kroner. Men i stedet for at give op, har samsingerne lavet banebrydende nytænkning på hele sundhedsområdet. Og det går allerede over al forventning – måske takket være den helt specielle ø-mentalitet.


Sidste efterår fik sygehuset på Samsø en svær besked. De skulle spare knap 10 millioner kroner. Men i stedet for at give op, har samsingerne lavet banebrydende nytænkning på hele sundhedsområdet. Og det går allerede over al forventning – måske takket være den helt specielle ø-mentalitet.


10 millioner kroner skulle de spare på Samsø. En stor portion penge for et lille sygehus, hvis daværende årlige budget lå omkring de 19 millioner. Men medarbejderne på Samsø Syge- og Sundhedshus, som er en del af Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, gav ikke sådan lige op. I stedet tænkte de nyt. Og selv om indkøringsperioden har været hård, så er det alligevel lykkedes at sikre sygehusets overlevelse.

Region og kommune samarbejder
Besparelserne skulle blandt andet have betydet, at sengeafsnittet med otte sengepladser helt skulle lukkes. Men det ville hverken personalet eller samsingerne være med til. Derfor lavede Samsø Kommune og Region Midtjylland en aftale om at slå det regionale sygehus og den kommunale sundhedsafdeling sammen, således at de otte sengepladser skulle laves om til et døgnafsnit med otte korttidspladser. Heraf skulle de fire pladser være regionale, og de andre fire skulle være kommunale. Den slags samarbejde er ikke set før.

Den nye aftale har betydet et tæt dagligt regionalt og kommunalt samarbejde. Der er nu tale om et helhedssyn i behandlingen af den enkelte borger. Sygehus, hjemmepleje og genoptræning går hånd i hånd, og patienten sendes ikke fra den ene instans til den anden, men får al behandling samme sted. Det har betydet, at en sammensmeltning af meget forskellige kulturer har været nødvendig.

- Samarbejdet mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune er forløbet meget bedre, end vi havde forestillet os, fortæller afdelingssygeplejerske på Samsø Syge- og Sundhedshus, Karen Bendtsen.

Selvom det blandt andet har betydet, at de kommunale patienter selv skal betale for kost, medicin og tøjvask, mens de regionale patienter i sengene ved siden af ikke skal betale en rød reje, er der ingen sure miner eller mangel på forståelse.

Ø-kulturen med i spillet
Afdelingsleder i Hjemmeplejen ved Samsø Kommune, Susanne Beck, har selv oplevet samarbejdet på nærmeste hånd, da hendes afdeling i forbindelse med den nye aftale nu også er en del af det nye Syge- og Sundhedshus. Og hun mener, at samarbejdsevnerne kan skyldes den helt specielle mentalitet, man har på en lille ø som Samsø.

- Samsingerne ved godt, at det er denne løsning eller ingen løsning, hvis der skal være et sygehus på øen. Og at der så endda er blevet tale om en helt ny helhedsløsning, det gør det blot ekstra spændende, siger Susanne Beck.

Heller ikke personalet var interesseret i, at øens sygehus skulle lukkes. Derfor har de også været meget opfindsomme og tålmodige i spareprocessen. For at undgå at skulle fyre medarbejdere, har personale og ledelse sammen fundet frem til en række løsninger.

- Vi havde to jordemødre før sparerunden, og vi stod til at skulle fyre den ene. Men i stedet for bare at fyre én, fandt vi ud af at videreuddanne dem begge, så den ene nu fungerer som halvtidsjordemor og halvtidsrygestopkoordinator, mens den anden fungerer som halvtidsjordemor og halvtidskostvejleder, forklarer Nanna Salicath, som er afdelingschef i Sundhedsafdelingen ved Samsø Kommune.
Det samme er sket inden for flere andre faggrupper, og det har gjort, at Samsø Syge- og Sundhedshus, som ellers stod til at skulle fyre omkring 20 medarbejdere, faktisk slet ikke har afskediget én eneste medarbejder som følge af besparelserne.


Yderligere oplysninger
Karen Bendtsen, afdelingssygeplejerske, Samsø Syge- og Sundhedshus, karebend@rm.dk / 8949 1112

Susanne Beck, Afdelingsleder, Hjemmeplejen, Samsø Kommune, ausb@samsoe.dk / tlf. 8792 2140