19-06-2006

Gå til større version af billedet

Efter flere henvendelser fra Region Midtjylland til de ansvarlige ministre er der nu afsat en pulje på 150 mio. kr. til opkøb, nedrivning og renovering af forfaldne huse og erhvervsbygninger i yderområder.

En rigtig god start.
Det siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Region Midtjylland Bent Hansen om den nye pulje på 150 mio. kroner til fjernelse af de mest forfaldne og skæmmende bygninger i yderområderne.
Bent Hansen glæder sig over, at flere fælles henvendelser til indenrigs- og socialministeren samt andre ministre om en betydelig kraftigere indsats for at løse de store og voksende problemer med forfaldne huse i landdistrikterne, nu endelig vinder gehør i Regeringen.

I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2010 er der afsat en pulje på 150 mio. kroner til:

  • medfinansiering af kommunale udgifter ved opkøb af private ejendomme og visse avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning og renovering
  • kommunal medvirken ved oprydning og i byfornyelsesprojekter, der medfinansieres af staten


”Der er dog behov for en betydelig kraftigere indsats, så vi ser frem til, at beløbet vil blive betydeligt forøget i de kommende år”, siger Bent Hansen og nævner 1 mia. kroner årligt som et passende beløb.
”Det er en opgave til mindst 10 mia. kroner, og den bør løses inden for de næste 10-15 år. Der er mere end 10.00 forfaldne huse og mange millioner kvadratmeter forfaldne erhvervsbygninger og driftsbygninger i landbruget”, siger han.

Godt samarbejde

Bent Hansen tilføjer, at han gerne vil benytte lejligheden til at sige tak til kommunerne, Vækstforum og de Lokale Aktions Grupper (LAG-erne) for samarbejdet om at beskrive problemerne med forfaldet i landsbyerne og på landet, henvendelser til ministre med videre.

Han ser også frem til yderligere styrkelse af samarbejdet om udvikling i landdistrikterne.

”De har særlige kvaliteter at bygge på. Som bosted med plads og natur og som hjemsted for de arbejdspladser og erhverv, der er karakteristiske for landdistrikterne. Det er afgørende for udviklingen i hele regionen, at vi samarbejder om at styrke bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne”, siger han.


Billedtekst: Nu er der håb for naboerne til faldefærdige og skæmmende bygninger i yderområderne – her et glimt fra hovedgaden i Hvam Stationsby. Begge fotos er til fri brug i forbindelse med presseomtale – download dem i høj opløsning ved at klikke på dem.

Gå til større version af billedet