134 kvinder og 2 mænd henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i 2008, og de unge var kraftigt over­repræsenteret.
134 kvinder og 2 mænd henvendte sig i Center for Voldtægtsofre i 2008, og de unge var kraftigt over­repræsenteret.

Center for Voldtægtsofre udgiver årsrapport efter et turbulent år, hvor centret både var truet af lukning og senere fik bevilliget permanente midler til forskning og formidling.

Gerningssted: privat bolig
Selv om mange forbinder voldtægt med et overfald i en park en sen aften, viser årsrapporten, at risikoen for seksuelle overgreb er meget større indendørs end udendørs. Kun hver 5. voldtægt er begået udendørs, mens over halvdelen (56 %) af dem, der henvendte sig til centret, oplyste, at overgrebet var begået i en privat bolig – oftest enten hjemme hos den voldtægtsramte selv eller hos gerningsmanden. Dette er et udtryk for, at gerningsmændene oftest voldtager én, de kender. Centrets ledende psykolog Anja Hareskov Jensen siger:

- Overfaldsvoldtægter, dvs. voldtægter, der bliver begået af en fremmed, er ikke så udbredt, som mange tror. Det var kun 22 % af dem, der henvendte sig sidste år, der ikke havde mødt gerningsmanden før overgrebet. Det er mere almindeligt, at voldtægten bliver begået af en kæreste eller en ven. 

 
Mange søger ikke hjælp

Flere undersøgelser viser, at mange voldtægtsramte ikke søger hjælp efter overgrebet. Nogle føler meget skyld og skam over det, der er sket, og vil derfor ikke fortælle nogen, hvad der er sket. Andre er bange for gerningsmanden eller har negative forventninger til retssystemet.

- Man behøver dog ikke at anmelde overgrebet, for at henvende sig i centret, understreger Anja Hareskov Jensen.
- Og det er meget vigtigt, at man søger hjælp efter et seksuelt overgreb, da følgevirkningerne kan være ganske alvorlige.

Stort antal unge
Andelen af unge har steget i løbet af de snart 10 år, centret har eksisteret. I 2008 henvendte 80 piger og unge kvinder mellem 12 og 20 år sig i centret, og i alt kom 9 ud af 10 af henvendelserne fra personer under 30 år.

- Det er meget forskelligt, hvad de unge har været udsat for: nogle bliver udnyttet, da de er ved at udforske deres grænser i forhold til sex og alkohol eller bliver af gruppepres skubbet ud i situationer, de ikke kan håndtere. Andre bliver pludseligt overfaldet, eller voldtaget af en god ven, som de bare skulle se film sammen med. Uanset hvad der er sket, er det mange, som har brug for den hjælp, centret kan tilbyde. siger Anja Hareskov Jensen og fortsætter:

- Tallene viser også, at det er uhyre vigtigt at arbejde med forebyggelse af seksuelle overgreb blandt unge. Det er også noget, som vi fokuserer meget på i vore forsknings- og formidlingsprojekter.

Flere oplysninger
For mere information og eventuelt interview kontakt ledende psykolog Anja Hareskov Jensen på tlf. 8949 4835, mob.: 22128629, e-mail: anjjesen@rm.dk