Dugfrisk tilfredshedsundersøgelse giver Patientkontoret i Region Midtjylland mange roser med på vejen. Men deltagerne i undersøgelsen giver også bud på forbedringer.Dugfrisk tilfredshedsundersøgelse giver Patientkontoret i Region Midtjylland mange roser med på vejen. Men deltagerne i undersøgelsen giver også bud på forbedringer.

”Meget godt” eller ”godt”. Sådan bedømmer 92 procent af deltagerne i en spørgeskemaundersøgelse deres samlede indtryk af Patientkontoret i Region Midtjylland.

 

Deltagerne i undersøgelsen er patienter eller pårørende, der har fået råd og vejledning af patientvejlederne. Eksempelvis i forbindelse med videre henvisning til behandling på et privat sygehus eller i forbindelse med patientklager.

 

- Vi er selvfølgelig rigtig glade for, at brugerne er så tilfredse med Patientkontoret. Det er vigtigt for os, at folk oplever, de får en god vejledning i et sundhedsvæsen, der nogle gange kan virke uoverskueligt for almindelige borgere, siger direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen.

 

Han ser undersøgelsen som et velfortjent skulderklap til patientvejlederne.

 

- Men det er jo ikke fordi, der ”ikke er noget at komme efter”. Der er også områder, hvor vi kan blive bedre. Det var jo derfor, vi bestilte undersøgelsen – for at kunne udvikle kvaliteten, siger Leif Vestergaard Pedersen.

 

Vejledning scorer højest

Undersøgelsen viser, at de der ønsker henvisning til et privatsygehus, er de mest tilfredse. Generelt er brugerne i høj grad tilfredse med kvaliteten af den vejledning, de får. Samtidig viser undersøgelsen, at netop kvaliteten af vejledningen er det, der betyder mest for brugerne. Eksempelvis erklærer 93 procent sig meget enig eller enig i, at ”Patientkontoret gav mig en vejledning, der tog udgangspunkt i netop min situation”, 88 procent var meget enig eller enig i udsagnet: ”Patientkontoret var hurtig til at følge op på min henvendelse”.

 

Som sagt siger 92 procent, at deres overordnede indtryk er meget godt eller godt. 6 procent svarer både og, hvilket giver kun to procent, der svarer dårligt eller meget dårligt.

 

Hvor der er utilfredshed at spore, drejer det sig først og fremmest om kontorets synlighed og tilgængelighed. Således er 25 procent uenig eller meget uenig i udsagnet: ”Det var fra begyndelsen klart for mig, at der fandtes et patientkontor, hvor jeg kunne henvende mig”. 33 procent svarer ”ja”, i høj eller nogen grad, til spørgsmålet: ”Var det svært at komme i kontakt med Patientkontoret.”

 

Gode kommentarer

Deltagerne i undersøgelsen har ikke kun skullet krydse af til en statistik. Rigtig mange har også udnyttet muligheden for at skrive kommentarer.

 

- På den måde giver undersøgelsen os nogle gode pejlemærker for, hvor vi gør det godt, og hvor vi kan blive bedre, siger Leif Vestergaard Pedersen.

 

Undersøgelsen peger blandt andet på, at 97 procent af alle henvendelser til Patientkontoret sker gennem telefonen. Og det tyder på, at flere skal have at vide, de også kan skrive et brev eller sende en mail, hvis de bliver trætte af ventetiden, mener Leif Vestergaard Pedersen.

 

Fakta om brugerundersøgelsen

 • Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i foråret 2009

 • I alt blev spørgeskemaet sendt ud til 914 brugere. Heraf svarede 444, hvilket giver en svarprocent på 49

 • Undersøgelsens centrale emner:
  • Synlighed og tilgængelighed
  • Patientvejledernes faglige kompetence
  • Patientvejledernes imødekommenhed
  • Opfølgning på brugernes henvendelser
     

 Figur 1. Spørgsmål om samlet indtryk (s. 25 i rapporten)

 

 
Fakta om Patientkontoret

 • I 2008 havde Patientkontoret kontakt til 17.125 brugere
  • Ca. 90 procent af henvendelserne handler om ventetider. Herunder om udvidet frit valg til privat sygehus
  • Andre henvendelser handler om eksempelvis: Patientklager, genoptræning og hjælp til transport

 • Kontoret besvarer i gennemsnit ca. 100 telefonopkald om dagen

 • Sagsbehandlingen afsluttes normalt på mellem 2 – 5 dage

 • I foråret 2009 var den gennemsnitlige ventetid i telefonen på 7 minutter

 

Læs rapporten: Hvad brugerne mener om Patientkontoret – resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse


Flere oplysninger

Direktør i Region Midtjylland, Leif Vestergaard Pedersen  87285050 / 2124 2316 / leifvestergaard.pedersen@stab.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.