Transport til nyfødte

Transportordning til syge nyfødte er kommet godt fra start i Region Midtjylland

Et nyfødt barn på et regionshospital viser sig efter fødslen at være alvorligt sygt. Barnet er i gode hænder, fordi lægerne på hospitalet er rutinerede i at tage sig af syge nyfødte de første timer. Men den videre behandling og pleje af et alvorligt sygt barn er en specialistopgave på en neonatalafdeling på et andet hospital, og derfor skal barnet ud på en køretur til Regionshospitalet i Herning, Viborg eller Randers - eller måske til et af universitetshospitalerne - Skejby, Odense eller Rigshospitalet.

Region Midtjylland har derfor oprettet et særligt transporthold, der rykker ud fra Århus Universitetshospital, Skejby, og tager sig af at flytte syge børn under tre måneder. Siden nytår har læger og sygeplejersker fra neonatalafdelingen på Skejbys Børneafdeling ledsaget 124 børn i ambulance mellem hospitalerne.

42 børn er blevet ledsaget af en neonatal-sygeplejerske, mens 82 børn er ledsaget af både en børneintensiv-neonatalsygeplejerske og en børnelæge med specialuddannelse i behandling af tidligt fødte og nyfødte med særlige problemer. 27 af børnene blev transporteret, mens de var i respiratorbehandling.

„Ordningen sikrer, at de sygeste nyfødte får den mest kompetente behandling, uanset hvor i regionen, de er født“, siger sygeplejerske Lone Glintborg.

Tidligere blev syge nyfødte typisk ledsaget i ambulancen af personale fra det lokale sygehus. Nu kan alle hospitaler i regionen i en ofte meget kritisk fase nøjes med at ringe til enkelt telefonnummer og få organiseret hele transporten med kvalificeret personale, udstyr og ambulance samt få hjælp til at få stabiliseret barnet inden køreturen.

„Når vi kommer ud til et barn på et regionshospital, indleder vi straks den behandling, barnet ville have fået, hvis det lå på Skejby. Og når barnet er stabiliseret og forberedt til transporten, kører vi,“ siger overlæge Henrik Vendelbo Nielsen.

Er der den mindste mistanke om, at der kan opstå problemer under transporten, sørger transportholdet for at behandlingen er forberedt, så de ikke skal til at stikke kanyler og slanger i den nyfødte i en kørende ambulance.

„Blandt eksperter er der enighed om, at børnene klarer sig bedre, når de bliver transporteret af personale, som er uddannet og vant til at transportere syge nyfødte. Rigshospitalet begyndte for en del år siden at tage ud og hente nogle af de nyfødte, der skulle overføres til Rigshospitalet, og deres erfaring var, at børnene fik færre komplikationer, når specialisterne selv havde været ude og hente dem,“ siger Henrik Vendelbo Nielsen.

De syge nyfødte bliver indtil videre transporteret i en transportkuvøse i en stor sengeambulance, men når de nye kontrakter om ambulancekørsel i Region Midtjylland træder i kraft får Region Midtjylland en egentlig baby-ambulance, der skal forbedre sikkerheden for børn og personale, men som også vil give flere behandlingsmuligheder i ambulancen.

Flere oplysninger:
Overlæge Henrik Vendelbo Nielsen, tlf. 28 11 30 04
Sygeplejerske Lone Glintborg, tlf. 89 49 68 68

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer.