Horsens Folkeblad har i den forløbne tid skrevet en række artikler om krisecentrets daglige leder, der i begyndelsen af september blev fritaget for tjeneste – og som nu er meddelt afsked.
Horsens Folkeblad har i den forløbne tid skrevet en række artikler om krisecentrets daglige leder, der i begyndelsen af september blev fritaget for tjeneste – og som nu er meddelt afsked.


Folkebladet har i den forbindelse bragt artikler om frivillige m.fl., der er nervøse for den situation, krisecentret er kommet i.

Krisecentrets bestyrelse og Region Midtjylland, der indtil udgangen af året har driftsoverenskomst med krisecentret, har forståelse for den usikkerhed, dette skaber, for frivillige og ansatte - og ikke mindst for centrets brugere.

Regionen bakker om bestyrelsens beslutning om at afskedige centrets leder idet, det er vurderingen, at dette er den eneste mulighed, der har været for at skabe ro om at drive centret. Horsens Kommune, der overtager overenskomsten med krisecentret fra den 1. januar 2010 er løbende blevet holdt orienteret om sagen.

Hverken bestyrelsen eller regionen kan eller vil i øvrigt udtale sig om en konkret verserende personalesag.

Krisecentrets bestyrelse har sammen med regionen sat forskelligt i gang for at sikre ro og gode arbejdsforhold på krisecentret, indtil der kan ansættes en ny daglig leder. Der er etableret juridisk og ledelsesmæssig støtte til bestyrelse og center. Der er samtidig indgået aftale med Det sociale døgncenter Sølyst om ydelse af socialfaglig bistand og administrativ støtte. Endelig er der ved at blive etableret en støtteordning for medarbejderne ved en ekstern superviser.

Der er indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i krisecenteret den 22. oktober 2009. Ved generalforsamlingen vil bestyrelsen og regionen overfor de frivillige orientere om forløbet og om bestyrelsens overvejelser fremadrettet.

Afsendere er krisecentrets bestyrelse v. forkvinde Tove Sørensen og Region Midtjylland v/socialchef Charlotte Rosenkrantz Josefsen

Flere oplysninger
krisecentrets forkvinde, Tove Sørensen, tlf. 2286 5466
Socialchef i Region Midtjylland, Charlotte Rosenkrantz Josefsen, tlf. 3060 0348