Midtjylland har i samarbejde med lærebogsforfatter Peter Bejder udarbejdet et særligt undervisningsmateriale om valget til regionsrådet. Materialet er tilgængeligt på internettet fra i dag.


En ny hjemmeside skal klæde gymnasieelever på til valget til regionsrådet i Region Midtjylland den 17. november 2009.

Hjemmesiden, som hedder www.dit.midtvalg.dk og åbner i dag, indeholder et særligt undervisnings¬materiale om regionen og om valget til regionsrådet.

Materialet henvender sig til elever på gymnasiale uddannelser med samfundsfag, men alle førstegangsvælgere, deres forældre og andre interesserede, er velkomne til at kigge med.

Samtlige gymnasiale uddannelsessteder (STX, HHX, HTX og HF) i Region Midtjylland har modtaget information om hjemmesiden og de muligheder den giver for at gøre samfundsfagsundervisningen både levende og aktuel i månederne op til valget.

Flere gymnasier planlægger allerede nu at inddrage materialet i undervisningen i samfundsfag. Blandt andre Risskov Gymnasium ved Århus, hvor Benjamin Kristensen underviser i samfundssag.

Hjemmesiden- Hjemmesiden er en pakke, der er til at gå til. Både for mig som lærer og for eleverne. Den indeholder en række aktuelle problemstillinger, hvilket harmonerer godt med, at der i læreplanerne for samfundsfag i gymnasiet er krav om, at man i undervisningen også skal behandle nogle aktuelle emner. Jeg vil i høj grad benytte undervisningsmaterialet i min 3.g-klasse, som har samfundsfag på A-niveau. Men materialet egner sig også til at blive ”plukket i”, og det vil jeg gøre i undervisningen i samfundsfag i mine 1.- og 2.g klasser, siger Benjamin Kristensen.

Region Midtjylland styrker med hjemmesiden www.dit.midtvalg.dk gymnasieelevernes mulighed for at sætte et informeret kryds ved valget til regionsrådet den 17. november 2009. Regionsrådsformand Bent Hansen (S) håber, at hjemmesiden vil vække de unges debatlyst.

- Det er oplagt at henvende sig særligt til de unge, der for manges vedkommende skal i stemmeboksen for første gang. Samfundsfagsklasserne på gymnasierne er en god platform, for her vil diskussionslysten om valgene til efteråret i forvejen være stor. Da regionerne har ansvar for nogle af samfundets vigtigste velfærdsopgaver, for eksempel sygehusene, så er det oplagt, at debatten blandt de unge også kommer til at handle om regionerne. Region Midtjylland byder ind med en hjemmeside, der både informerer og lægger op til debat, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Ud over undervisningsmaterialet, så indeholder www.dit.midtvalg.dk også information om en notat-konkurrence for samfundsfagselever samt en invitation til et debatmøde mellem fem udvalgte gymnasieklasser. Gymnasieklasserne udvælges efter lodtrækning blandt de interesserede gymnasieklasser. Dog under hensyntagen til geografisk spredning samt typer af klasser (STX, HHX,HTX, HF).

En anden hjemmeside, nemlig www.midtvalg.dk, åbner også i dag. Hjemmesiden henvender sig til alle borgere med interesse for Region Midtjylland og regionsrådsvalget den 17. november. Siden henvender sig også til kandidaterne til regionsrådsvalget. På www.midtvalg.dk kan man læse om regionen og valget til regionsrådet.

Hjemmesiden www.midtvalg.dk udbygges løbende og kommer blandt andet til indeholde ”Blå Bog” om kandidaterne, blogs fra kandidaterne og mulighed for debat med kandidaterne. Siden bliver jævnligt opdateret med nyheder om valget.

Flere oplysninger

  • Regionsrådsformand Bent Hansen, tlf. 8728 5010 eller 4031 3707
  • Lærebogsforfatter Peter Bejder, tlf. 8621 3606 eller 6127 3606
  • Gymnasielærer Benjamin Kristensen, tlf. 40 13 39 19
  • Kommunikationskonsulent Anja Birgitte Amdisen, Region Midtjylland, tlf. 8728 5817 eller 2324 9775
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer