Mandag 19. oktober tager regionsrådsformand Bent Hansen (S) første spadestik til et stort byggeprojekt på Århus Sygehus
Mandag 19. oktober tager regionsrådsformand Bent Hansen (S) første spadestik til et stort byggeprojekt på Århus Sygehus, der skal forbedre arbejdsgangene på skadestuen, operationsgangen og intensivafsnittet.


Det sker på et bart stykke jord bag skadestuen ved Århus Sygehus, hvor der om få år vil være bygget om og bygget til, så forholdene for både patienter og ansatte på skadestuen, operationsgangen og intensivafsnittet bliver markant forbedret. I alt skal der laves til og ombygninger på ca. 3.400 km2, og prisen for det samlede projekt bliver ca. 90 mio. kr.

Byggeriet tager sin spæde begyndelse mandag d. 19. oktober kl. 10.30-12.00 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44. Pressen er velkommen. Mødestedet fremgår af denne indbydelse

Det nye byggeprojekt består af en række delprojekter: Dels skal der bygges om på den centrale operationsgang, så der kan udføres flere operationer samtidig med, at de fysiske og psykiske arbejdsforhold bliver forbedret. Og i tilknytning til den nye operationsbygning vil der blive etableret et såkaldt præ-operativt holding area område, hvor patienter kan blive bedøvet før operationen. Det vil skabe et optimalt flow på operationsstuerne.

Ved den nye operationsbygning vil der også blive opført en ny, stor traumeelevator, der skal bruges til at transportere svært tilskadekomne patienter hurtigt og sikkert. Og samtidig vil den såkaldte sterilcentral blive udvidet, så man bl.a. bedre kan håndtere afvaskning af den voksende mængde operationsinstrumenter.

- Vi vil kunne udføre 30 procent flere planlagte operationer om året, når ombygningerne på operationsgangen er afsluttet. Det er en markant forbedring af vores drift, og samtidig sikrer vi, at operationsgangen bliver et bedre sted at arbejde og at mange patienter får et bedre og hurtigere forløb på hospitalet, siger Ole Thomsen, hospitalsdirektør på Århus Sygehus.

Udover ombygningen på operationsgangen bliver der også bygget til ved skadestuen, så man kan placere en CT-scanner, der hurtigt og effektivt kan scanne patienter, der bliver bragt ind til skadestuen. Det forbedrer modtagelsen af svært tilskadekomne patienter.

Endelig afsluttes byggeprojektet med en ombygning af intensivafsnittet, hvor forholdene for både patienter og personale vil blive væsentligt forbedret.

Samlet skaber byggeprojektet mulighed for, at de enkelte til- og ombygninger senere kan indgå i hospitalets kommende Fælles Akut Modtage Enhed (FAME), der skal vise nye veje for, hvordan man kan optimere modtagelsen og behandlingen af akutte patienter. Region Midtjylland skal dog først bevilge penge til at igangsætte dette projekt.

Yderligere oplysninger:
Hospitalsdirektør Ole Thomsen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 2331 / 2146 9807 (træffes først fra d. 19. oktober).
Byggekonsulent Charlotte Degn, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 2342 / 2860 4524

Fakta om byggeriet på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
Byggeprojektet består af en række delprojekter, som alle skal lede henimod, at Århus Sygehus bliver klar til at etablere en kommende Fælles Akut Modtage Enhed (FAME).

Følgende delprojekter indgår i byggeprojektet:
 • Forbedring af arbejdsgangen på operationsgangen OP samt udvidelse af sterildepotet.
  Ombygning: 900 m2
  Tilbygning: 100 m2
  Pris: 14 mio. kr.
 • Etablering af Observationsafsnit OBS og nye arealer for operationsgangen OP.
  Nybygning: 3 etager i alt 1.100 m2.
  Pris: 38 mio. kr.
   
 • Etablering af ct-scannerfunktion i skadestuen
  Ombygning: 90 m2
  Tilbygning: 90 m2
  Pris: 7 mio. kr.
 • Etablering af traumeelevator i tilknytning til skadestuen
  Pris: 2 mio. kr.
 • Forbedring af arbejdsforholdene på Intensiv Afdeling ITA samt ombygning og udvidelse af den eksisterende bygning.
  Ombygning: 1150 m2.
  Pris: 30 mio. kr.