Mandag d. 16. november indvier Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en særlig forskningsenhed for sygepleje.Mandag d. 16. november indvier Århus Universitetshospital, Århus Sygehus en særlig forskningsenhed for sygepleje.

Dermed markeres, at forskerne nu har fået en organisatorisk enhed med den særlige opgave at fremme og støtte forskning i
sygeplejeområdet. Ved indvielsen af Forskningsenheden for Sygepleje bliver der mulighed for at høre korte indlæg om bl.a. betydningen af et forskningsfællesskab, udviklingen af den kliniske sygepleje og tværfagligt forskningssamarbejde.

Pressen er velkommen til at deltage i arrangementet, der foregår Mandag d. 16. november kl. 14.00 – 16.00, Bygning 1C, stuen, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, Nørrebrogade 44.


Yderligere oplysninger
 • Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, tlf. 8949 2328 eller 2124 7508. 
 • Forskningsleder, ph.d. Kirsten Lomborg, Forskningsenheden for Sygepleje, tlf. 6020 2763.
 • Forskningsenhedens hjemmeside Se under fanebladet Sundhedsfaglig.
Fakta om Forskningsenhed for Sygepleje
 1. Formålet er at udvikle viden som sygeplejersker og andet sundhedsfagligt personale kan anvende i indsatsen over for patienter og borgere med behov for sundhedsydelser.
 2. Kerneaktiviteterne er:
 3. Klinisk forskning
 4. Forskningsmæssig konsulentbistand
 5. Brobygning til Aarhus Universitets Afdeling for Sygeplejevidenskab, herunder kandidat-, master-, og ph.d.-uddannelse inden for sygepleje.
Ledelse: Forskningsleder Kirsten Lomborg. Træffes i Forskningsenheden på Århus Sygehus om onsdagen. Tlf. 8949 3903 / 6020 2763.

Kirsten Lomborg er endvidere lektor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet. Kirsten Lomborgs forskning drejer sig om pleje og rehabilitering af patienter med KOL. Hun har bl.a. undersøgt, hvordan man på hospitalet bedst og mest effektivt hjælper
svært syge KOL- patienter med personlig kropspleje. Internationalt er hun blandt de førende forskere på dette område.

Øvrigt personale: Sekretær Tina Oschætzchen Hamrum. Tilknyttet Forskningsenheden 4 timer om ugen og træffes onsdag mellem kl. 8 og 12. Tlf. 8949 3902.

Planen er at udvide staben gennem brobygningen mellem hospital og universitet. Tre nye forskerstillinger med tilknytning til Forskningsenheden er allerede på vej. Den første kliniske sygeplejespecialist/adjunkt ansættes i 2009 og yderligere to stillinger forventes besat i starten af 2010.

Forskeruddannede sygeplejersker og terapeuter
Sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter på Århus Sygehus med master- eller kandidatgrad pr. 1. november 2009:
Mastergrad: 47
Kandidatgrad: 42

Afsluttede ph.d. studier
Inden for de seneste fem år har ni syge sygeplejersker ved Århus Sygehus fået tilkendt ph.d.-graden.

Igangværende ph.d. studier
Der var pr. 1. august 2009 14 igangværende ph.d.-studier
på Århus Sygehus indenfor sygepleje og fysioterapi- og
ergoterapi.

Emner for igangværende forskning
Emnerne for de igangværende ph.d studier er blandt andet:
 • Accelererede operationsforløb, patientinddragelse, egenomsorg og rehabilitering 
 • Sundhedssektoren er ikke statisk, men dynamisk – assistenter er en eftertragtet faggruppe 
 • Lægemidlers anvendelse, lægemiddel compliance og kronisk sygdom 
 • Effekt af et sygeplejeprogram i den tidligere rehabilitering af patienter med traumatisk hjerneskade 
 • Postoperativ smertebehandling efter total knæs- og hoftealloplastik 
 • Udvikling og validering af definition for medicineringsfejl og indikatorer for risiko 
 • Sygepleje til unge med kræft i såvel sygepleje- som patient/pårørende perspektiv 
 • Patientoplevelser – en empirisk undersøgelse af patienters forventninger til sygepleje i korttidsafsnit 
 • Patienter og pårørendes oplevelse og mestring af livet med kronisk sygdom eller med en kronisk syg partner 
 • Træthed og anæmi hos patienter med gastroenterologiske sygdomme 
 • Effekten af moderne rehabiliteringsstrategi til patienter, der får foretaget en stivgørende operation i lænderyggen 
 • Sammenhæng mellem postural balance og lænderygproblemer og effekt af balancetræning 
 • Effekten af patienttilpasset hjælp til kropspleje 
 • Kronisk sygdom, handicap og hjemmerespiratorbehandling 
 • Dokumentation af sygeplejeintervention i forbindelse med rehabiliterende sygepleje, intervention postoperativt, patientdagbog m.v.