I disse timer bliver stemmerne fra alle de 19 kommuner i Region Midtjylland talt op - igen. Nu er turen kommet til de personlige stemmer.
I disse timer bliver stemmerne fra alle de 19 kommuner i Region Midtjylland talt op - igen. I aftes, og i løbet af natten, nat var det partinavnene der interesserede optællerne og naturligvis politikerne. Men nu er turen kommet til de personlige stemmer. Og dermed svaret på, hvem der er valgt ind i regionsrådet.

Det er kommunerne, der har den pratiske ophgave med at tælle stemmerne fra både Kommunal- og Regionsrådsvalg. Hvornår der er talt helt færdigt, afhænger blandt andet af  kommunernes størrelse og den måde, de har tilrettelagt opgaven.

Personlige stemmetal på Midtvalg.dk
Straks vi får tallene fra de enkelte kommuner, lægger vi dem ud på valgsiden Midtvalg.dk. Det er usikkert hvornår de sidste tal indløber, men det sker formentligt først natten til torsdag.