På Regionshospitalet Horsens og Brædstrup retter man nu blikket mod personalets kommunikation med patienterne. Dette sker på opfordring af personalet selv, der gennem længere tid har haft et ønske om, at erhverve sig nogle fælles redskaber til at være mere nærværende i kommunikationen med patienter og pårørende - også i en travl hverdag.
På Regionshospitalet Horsens og Brædstrup retter man nu blikket mod personalets kommunikation med patienterne. Dette sker på opfordring af personalet selv, der gennem længere tid har haft et ønske om, at erhverve sig nogle fælles redskaber til at være mere nærværende i kommunikationen med patienter og pårørende - også i en travl hverdag.


Derfor har hospitalet formuleret femten grundlæggende kommunikationsprincipper, som fremover skal danne fælles referenceramme for kommunikationen på regionshospitalet.

- Som patient er man sårbar. Man står med hatten i hånden og er afhængig af andres hjælp. Man er ikke patient af lyst, men af nød, siger HR konsulent Ane Stürup, som er ankerperson i processen med at implementere de femten principper for nærværende kommunikation, der rulles ud som et gulvtæppe under alle hospitalets ca. 1.600 medarbejdere fra starten af 2010.

Som patient er man med hele vejen igennem sit eget sygdoms- eller indlæggelsesforløb. Man kender ofte detaljer eller symptomer, som kan tage længere tid for personalet at finde frem til. Hospitalets personale vil derfor blive bedre til at lytte indgående til patienternes fortællinger og inddrage dem som ønsker og magter det i deres eget behandlingsforløb.

- Det er ofte i nærværet med patienten, at de små men vigtige budskaber og signaler opfanges. Derfor er det helt centralt, at vi spørger ind og lytter aktivt til vores patienter, siger Cheflæge Dorthe Crüger.

- Det kræver mod, fordi vi dermed også sætter vores egen faglighed i spil på en anden måde. Vi vil ikke kunne skjule os bag lægespecialistisk viden på samme måde som vi før i tiden måske for ofte har gjort. Vi skal acceptere, at vi har én form for ekspertise og patienterne en anden.

- Denne form for inddragelse er ikke bare et tilbud fra vores side. Det er lige så meget et krav fra nutidens patient, som vil medinddrages. Det skal vi være gearede til i sundhedsvæsenet, slutter hun.


Mere information

Se også hospitalets hjemmeside