Hospitalernes indberetninger om, hvordan de lever op til en række kvalitetskrav er højprioriteret læsning for medlemmerne af Regionsrådet for Region Midtjylland.
Hospitalernes indberetninger om, hvordan de lever op til en række kvalitetskrav er højprioriteret læsning for medlemmerne af Regionsrådet for Region Midtjylland.

Flere gange om året bliver politikerne i regionsrådet præsenteret for, hvordan det går med kvaliteten inden for otte forskellige sygdomme. Det sker hver gang der kommer en ny rapport fra Det Nationale Indikatorprojekt (NIP).

- Og tallene bliver læst med interesse. Politikerne bruger rapporterne for at have hånd i hanke med kvaliteten, fortæller afdelingschef i Region Midtjylland, Hans Peder Graversen.

I det foregående regionsråd betød politikernes interesse, at tallene nu bliver ledsaget af en beskrivelse af, hvad hospitalerne vil gøre for at forbedre resultaterne. Og i det kommende år har politikerne desuden bedt om at få halvårlige status på, hvordan det går med at opfylde de lovede initiativer.

- Arbejdet med NIP er et godt eksempel på, hvordan vi arbejder med kvaliteten. Selvom vi langt fra er i mål på alle områder, kan vi se, at der på de fleste områder sker en forbedring, siger Hans Peder Graversen.

Tallene fra NIP er ikke kun et vigtigt værktøj for politikerne. De er i høj grad også et vigtigt værktøj for hospitalerne og de kliniske afdelinger.

Fakta
- Det Nationale Indikatorprojekt, NIP, måler, hvordan hospitalerne lever op til en række nationalt definerede faglige standarder inden for otte udvalgte områder:

 • Akut mave-tarmkirurgi
 • Apopleksi (blodprop i hjernen)
 • Diabetes (sukkersyge) 
 • Hjerteinsufficiens (hjertesvigt) 
 • Hoftenære frakturer (brækkede hofter) 
 • KOL (kronisk obstruktiv lungelidelse) 
 • Lungecancer (lungekræft) 
 • Skizofreni
- Standarderne kan eksempelvis være om patienterne får en bestemt undersøgelse inden for et fastsat tidsrum, om de får undersøgt deres ernæringstilstand eller om de får rutinemæssige øjenundersøgelser. Standarderne varierer alt efter, hvad der er relevant inden for de forskellige områder. 

- For hvert NIP-område bliver der offentliggjort nye tal en gang om året. 

- Næste NIP-rapport er om hoftenære frakturer. Den bliver offentliggjort den 14. januar. 

- Hver gang, der kommer en ny NIP-rapport er der en fast procedure for, hvordan man arbejder med den i Region Midtjylland:

 • Rapporten diskuteres og kommenteres på et møde med relevante læger, sygeplejersker og ledere fra hele regionen. 
 • Referat af rapporten sammen med kommentarerne drøftes på et møde mellem alle regionens hospitalsledelser og direktionen. Her bliver der aftalt, hvad hospitalerne vil gøre for at leve op til standarderne.
 • Referat af rapporten samt aftalerne med hospitalerne bliver præsenteret for politikerne i regionsrådet.
 • Fra 2010: Regionsrådet får en halvårsstatus for, hvordan det går med de aftalte initiativer.
-  Se eksempel på den seneste NIP-orientering af regionsrådet

- Hospitalerne og den regionale administration kan løbende følge opdaterede tal for standarderne. Eventuelle aktuelle problemer med at opfylde standarderne drøftes mellem direktionen og den involverede hospitalsledelse på faste kvartalsvise møder. 

Se tallene fra Det Nationale Indikatorprojekt på www.nip.dk

Flere oplysninger
 • Afdelingschef i Kvalitet og Sundhedsdata, Hans Peder Graversen 24276117
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer