Specialistteamet under Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, er meget effektiv til at få komplicerede grupper af langtidssygemeldte tilbage på sporet.
Effektiv vej til selvforsørgelse, fleksjob eller tilkendelse af førtidspension.


En MPH-afhandling fra Aarhus Universitet af afdelingslæge Anna Mette Ravn Nielsen, der netop er offentliggjort, viser, at Specialistteamet under Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, er meget effektiv til at få komplicerede grupper af langtidssygemeldte tilbage på sporet.

Over 450.000 danskere modtager hvert år sygedagpenge fra det offentlige, men efter 14 dage er ca. 1/3 vendt tilbage til arbejdet. Afdelingslæge og nu MPH (Master in Public Health) Anna Mette Ravn Nielsens afhandling viser, at risikoen for førtidspensionering blandt langtidssygemeldte er overhængende, hvis man er over 40 år, ikke forventer at komme tilbage til arbejdet eller har et lavt selvvurderet helbred.

Over halvdelen på vej mod selvforsørgelse
Der er dog råd. Center for Folkesundhed, Region Midtjylland, har siden 2001 udviklet et Specialistteam med sociallæger, psykologer og socialrådgivere, der ifølge undersøgelsen viser gode resultater med at afklare de mest komplicerede grupper. Deltagerne bestod af 109 langvarigt sygemeldte, der havde flere lidelser på en gang – oftest ryg og muskellidelser kombineret med psykiske problemer. To år efter at Specialistteamet havde behandlet sagerne, var 13 % selvforsørgende og 24 % i fleksjob, mens 19 % var i anden offentlig, støttet beskæftigelse, som senere kan føre frem til selvforsørgelse. Derudover var 25 % førtidspensionerede.

- De grupper af langtidssygemeldte som Specialisttemaet hos Center for Folkesundhed arbejder med er så komplicerede, at den enkelte kommune i visse tilfælde kan have svært ved at tage hånd om dem. På den baggrund er flot at få over 50 % tilbage på et spor, der kan føre til selvforsørgelse, fortæller nyuddannet MPH Anna Mette Ravn Nielsen og fortsætter:

- Det er vigtigt for den enkeltes psykologi, at man ikke bliver hængende i uvisheden om hvad fremtiden bringer som langtidssygemeldt. Eksempelvis har en sosu-assistent med rygsmerter efter en forløftningsskade et behov for en hurtig afklaring, hver enten det kræver en ny uddannelse, hjælp til at finde andet job eller undersøgelse af grundlaget for førtidspension.

Lave forventninger forlænger vejen tilbage
De sygemeldte i undersøgelsen, der var over 40 år, ikke havde forventninger om at arbejde igen og et lavt selvvurderet helbred, var i særlig risiko for førtidspensionering.

- Pr. år tildeles 12.000 danskere førtidspension, fordi de har svære problemer med helbredet. Det er en stor belastning af såvel samfundets som den enkeltes private økonomi. Derfor er det vigtigt for alle parter, at komplicerede grupper af langtidssygemeldte får den nødvendige hjælp. Lige adgang til sundhed kræver lidt større indsats for enkelte, men Specialistteamet lader til at være et effektivt og målrettet tilbud til langtidssygemeldte med komplekse sygeforløb, afslutter Anna Mette Ravn Nielsen.

Fakta om langtidssygemeldte

  • Af Ankestyrelsens Årsstatistik 2007 for tilkendelse af førtidspension i Danmark fremgik, at førtidspension blev tilkendt i 11.922 personsager.
  • Helbredet blev vægtet tungt i den kommunale ressourceprofil med 99%, efterfulgt af sociale kompetencer, indlæringsevne og arbejdsmarkedserfaring med 20 - 25%.
  • Gennemsnitsalderen for tilkendelse af førtidspension var 46,7 år. Psykiske lidelser var højt repræsenteret blandt yngre, bevægeapparatlidelser højt repræsenteret blandt ældre.
  • Hyppigst forekommende hoveddiagnose var psykiske lidelser, stigende fra 36% i 2003 til 47% i 2007, mens bevægeapparatsygdomme (fx lidelser i skuldre, ryg og lænd) udgjorde 21%.

Fakta om Specialistteamet 

  • Specialistteamet består af speciallæger i samfundsmedicin, arbejdsmedicin og almen medicin. Desuden deltager psykologer, psykiatere, reumatologer og socialrådgiver i den tværfaglige udredning og rådgivning af langtidssygemeldte borgere. Tilbuddet gives også til borgere, som har risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. 
  • Tilbuddet er relevant, hvis man fx er sygemeldt, har smerter, har problemer der påvirker måden at fungere på

Flere oplysninger
Om undersøgelsen
Afdelingslæge Anna Mette Ravn Nielsen, tlf. 5118 2635 / anna.nielsen@stab.rm.dk

Om Specialistteamet
Ledende regionsoverlæge Ulrik Steen, tlf. 2961 0872 / ulrik.steen@stab.rm.dk