13-04-2010

Vækstforum i Region Midtjylland søger en operatør til et nyt virksomhedsudviklingsprogram. Det henvender sig til iværksættere og mikrovirksomhederne uden for bykommunerne og skal støtte dem i at skaffe sig yderligere viden, kompetencer og ressourcer.

Indsatsens formål er således, at:

  • Sikre og skabe arbejdspladser i landdistrikterne
  • Identificere flere potentielle vækstiværksættere og virksomheder
  • Styrke udviklingen i den enkelte virksomhed
  • Skabe større opmærksomhed om muligheder for hjælp og vejledning
  • Understøtte virksomhedernes behov for tilførsel af viden
  • Hjælpe virksomhederne med at igangsætte virksomhedsudvikling
  • Udvikle nye metoder til effektiv erhvervsservice i landdistrikterne

Indsatsen skal være et supplement til de eksisterende virksomhedsudviklingstilbud, der udbydes i erhvervsservicesystemet i Region Midtjylland.

Projektets målgruppe er alle mikrovirksomheder i de seks yderkommuner uanset beliggenhed, mens fokus i de syv landkommuner rettes mod mikrovirksomhederne i landdistrikterne eller i byer med op til 3.000 indbyggere.

Projektet udrulles i 6 yderkommuner (Ringkøbing-Skjern, Lemvig, Struer, Skive, Norddjurs og Samsø) og 7 landkommuner (Holstebro, Herning, Ikast-Brande, Viborg, Randers, Syddjurs og Hedensted).

Se mere om inddelingen af kommunerne i yderkommuner, landkommuner, mellemkommuner og bykommuner.

Hent baggrundsmateriale til brug for ansøgning

Ansøgningsfrist den 10. maj 2010 kl. 12.00.
Send ansøgningen pr. mail til
anders.hermansen@ru.rm.dk
(Regional Udvikling, Region Midtjylland)
og skriv "Operatør" i emnefeltet.

Yderligere oplysninger:

  Anders Hermansen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5132
Mobil: 2014 1292
anders.hermansen@ru.rm.dk