29-06-2010

En aftale mellem Region Midtjylland og Hedensted Kommune betyder, at eleverne på Tørring Gymnasium kan regne med deres busrute fremover.

Omlægningen af det regionale busrutenet bliver mindre omfattende end ventet i Hedensted Kommune.
På baggrund af en henvendelse fra Hedensted Kommune er der nu indgået en aftale med Region Midtjylland om at sikre kørslen til og fra Tørring Gymnasium. Aftalen skal godkendes af Regionsrådet.
”Vi anerkender, at netop de busruter, som vi har lavet aftale om i dag, har stor betydning i forhold til at rekruttere og fastholde elever på ungdomsuddannelserne. Derfor påtager regionen sig her et udvidet ansvar ved enten at bevare ruterne som regionale ruter eller sikre en minimumsbetjening, der netop tilgodeser de unge under uddannelse”, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

En mio. kroner
Samlet betyder aftalen, at regionen påtager sig transportforpligtelser for uddannelsessøgende på ruter, der betjener Hedensted Kommune, for cirka 1 mio. kroner i forhold til det oprindelige forslag.
Borgmester Kirsten Terkilsen er meget tilfreds med aftalen:
”Jeg er rigtig glad for, at der er blevet lyttet til vores ønsker”, siger Kirsten Terkilsen og tilføjer, at Hedensted Kommune har besluttet at kortlægge den kommunalt finansierede kørsel i kommunen.
”Vi må sikre, at vi udnytter ressourcerne optimalt, og samtidig vil vi undersøge, om vi kan give borgerne i landområderne nogle bedre tilbud om transport”, siger hun.


Hovedpunkterne i den nye aftale ser således ud:

• Rute 506 (Tørring – Jelling). Fortsætter som regionalrute. Ruten betjener mange elever, der kommer fra Jelling-området og benytter Tørring Gymnasium.

• Rute 513 (Vejle – Tørring – Brædstrup). Fortsætter som regionalrute.

• Rute 114 (Horsens - Tørring). Regionen finansierer en udvidet minimumsbetjening i af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne, svarende til 2 ture om morgenen og 3 ture hjem om eftermiddagen.

• Rute 508 (Thyregod-Tørring). Regionen finansierer en udvidet minimumsbetjening i af hensyn til elever til ungdomsuddannelserne, svarende til 2 ture om morgenen og 3 ture hjem om eftermiddagen.


Se en detaljeret liste

Yderligere oplysninger:

  Bent Hansen
formand for Regionsrådet i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk
  Kirsten Terkilsen
Borgmester, Hedensted Kommune
Telefon: 7567 8718
kirsten.terkilsen@hedensted.dk 
Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne