Danmarks eneste ikke-akademiske sygehusdirektør, den 61-årige Villy Helleskov, forlader den 25. juni sygehusvæsnet efter 44 års engageret arbejde for at skabe resultater, der skulle gøre en forskel.
Danmarks eneste ikke-akademiske sygehusdirektør, den 61-årige Villy Helleskov, forlader den 25. juni sygehusvæsnet efter 44 års engageret arbejde for at skabe resultater, der skulle gøre en forskel.


Villy Helleskov har de seneste godt 2 år siddet i direktionen for Region Midtjyllands ambitiøse byggeri, der skal samle de 4 hospitalsmatrikler i Århus til ét nyt Universitetshospital (DNU) i fremtiden og hvor alle specialer for første gang nogensinde samles i én organisation i Århus.

Byggeprojekter er ikke fremmed land for Villy Helleskov. Han var manden, der allerede som 34-årig i 1983 blev udnævnt til administrerende chef på sygehuset i Skanderborg som landets yngste sygehuschef, og mens han bestred den stilling arbejdede han sideløbende som konsulent for byggeriet af det dengang udskældte byggeri af Skejby Sygehus på den bare mark nord for Århus.

Efter 21 år som fremsynet og dristig leder af Århus Universitetshospital, Skejby, kastede Villy Helleskov sit store engagement og sin personlige troværdighed ind i endnu et hospitalsbyggeri fra bunden. I dette arbejde har Helleskov lagt vægt på, at få et funktionelt universitetshospital, hvor der samarbejdes og læres af hinanden på tværs, for at skabe unikke resultater.

Når Villy Helleskov ser tilbage på sit arbejdsliv er det med oplevelsen af at have mødt stor tillid fra de politikere, der har givet ham ansvar og opbakning. Det er med erindringen om en kæmpe udfordring omkring dén dag, hvor lyste blev tændt på Skejby Sygehus 4. januar 1988, for at tage imod den allerførste patient og intet måtte gå galt – i øvrigt et lys, der ikke siden har været slukket. Og ikke mindst er det med en ydmyg erkendelse af, at yngre kræfter nu skal tage over i DNU, som Villy Helleskov under alle omstændigheder ikke kan føre til ende.

Villy Helleskov erkender også, at selv om Skejby Sygehus blev opført i en stormomsust brydningstid, hvor der skulle kæmpes og samarbejdes for at opnå ukonventionelle og enestående resultater, så er tiden i dag en anden. Det er Helleskovs vurdering, at de aktuelle landspolitiske vilkår ikke er fremmende for at få det unikke nye hus i verdensklasse, som alle gode kræfter gerne ville have blev resultatet med DNU-projektet. For, hvordan kan Staten afgøre, at lige præcist de 5 personer, der er udpeget til at rådgive Regeringen, at det er dem, der er eksperterne i hospitalsbyggeri. Har de mon bygget prøvet at bygge et hospital op fra bunden? – lyder hospitalsdirektørens ræsonnement.

Villy Helleskov har valgt at gå på pension samtidig med at hans hustru Tove forlader hjertemedicinsk afdeling på Skejby for også at gå på pension og samtidig med at DNU-projektet går ind i en ny projekteringsfase.

Villy Helleskov røber, at hans mangeårige venner i kortklubben alle har forladt sundhedsvæsnet til fordel for pensionisttilværelsen og det også har inspireret ham til at gå i dén retning.

Villy og Tove Helleskov har boet i Skanderborg siden 1983. 

Løbebane
Født i Vildbjerg ved Herning den 16. november 1948, hvor forældrene arbejdede som landpost og slikmutter.

Villy begyndte som kontorelev på Centralsygehuset i Holstebro i 1966, hvor den 11 år ældre storebror allerede var uddannet. Her startede Villy Helleskovs karriere i et gevaldigt hyggeligt miljø med at afveje brun sæbe og drikke øl med portører.

At sygehusets verden er spændende og udfordrende og fuld af forskellige mennesker og kompetencer, der i samspil får meget stor betydning for andre, blev en drivkraft, som den reelle Villy Helleskov tog med sig, da han 24 år gammel blev løn- og personalechef på Kolding Sygehus.

Allerede som 34-årig blev Villy i 1983 udnævnt til administrerende chef på sygehuset i Skanderborg – og blev dermed landets yngste sygehuschef.

Efter at have været konsulent for byggeriet af det nye Skejby Sygehus sideløbende med jobbet som sygehuschef i Skanderborg, så blev Villy Helleskov i 1986 tilbudt jobbet som sygehusdirektør for det kontroversielle Skejby.

I det meget udskældte hus skabte Villy en fælles sag blandt ledere og medarbejdere og som en både fremsynet og dristig leder forlod Villy Skejby efter 21 år, der vil blive husket som en periode, hvor Skejby har haft et godt ry og hvor der til stadighed har været gang i byggeriet.

Villy Helleskov har gennem godt 2 år været med til at skabe grundlaget for Region Midtjyllands store satsning på at bygge et Nyt Universitetshospital i Århus, DNU; et byggeprojekt, der skal skabe et nyt hus for 9.000 ansatte og 1.000 studerende, når det en gang om godt 10 år ventes at stå færdigt.