En spareplan skærer 284 mio. kr. af Region Midtjyllands udgifter i 2011. Forliget blev indgået af 39 folkevalgte i Regionsrådet. Kun Fælleslisten valgte at stå udenfor.

Socialdemokraterne, Venstre, SF, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre indgik mandag 21. juni forlig om besparelser for 284 mio. kr. på Region Midtjyllands sundhedsbudget for 2011. Heraf skal 103 mio. kr. også fremrykkes som besparelser allerede i 2010 eller findes ved engangsbesparelser i 2010.

Regionsrådet fik på et budgetseminar sidst i maj forelagt et katalog med forslag til besparelser for 300 mio. kr., udarbejdet af ledelserne på hospitalerne, i psykiatrien, administrationen i regionshusene mv.

Især forslagene til en række tværgående besparelser har været omdiskuteret. Med budgetforliget har de folkevalgte nu sat deres fingeraftryk på sparekataloget. Det betyder bl.a.:

  • at fødeafdelingen og gynækologien i Silkeborg bevares 
  • at der fortsat vil være neurorehabilitering i både Skive og Lemvig, dog begge steder med færre senge. I Skive bevares 40 senge og i Lemvig bevares 20  senge 
  • at der på Regionshospitalet Grenaa fastholdes 10 døgnsenge og 2 dagsenge. Derudover fastholdes lægedækning af akutklinikken i tidsrummet k. 8 – 22. 
  • at der på Regionshospitalet Ringkjøbing opretholdes 15 medicinske senge og 3 dagsenge ud af de nuværende 20 senge. Derudover vil der være lægedækning af akutklinikken i tidsrummet 8 – 22.
  • at fødeafdelingen på Regionshospitalet Holstebro ikke nedlægges
  • at IVF-klinikken i Skive ikke lukkes, da Folketinget har besluttet, at fertilitetsbehandling skal finansieres via brugerbetaling. På den baggrund vil der senere blive taget stilling til området for fertilitetsbehandling. 
  • at spareforslaget om at lade behandlersygeplejersker varetage skadestuen på Regionshospitalet Holstebro også dag og aften udgår. Det samlede sparekrav til Hospitalsenheden Vest nedsættes samtidig med 1,8 mio.

Ud over de tværgående besparelser skal de somatiske og psykiatriske hospitaler tilsammen spare 191 mio. kr. på driftsbudgetterne. Her har Regionsrådet konfirmeret de spareforslag, som er forelagt i sparekataloget.

Nye besparelser

Som nye besparelser – ud over sparekataloget - er det vedtaget at lukke 10 medicinske senge på Regionshospitalet Silkeborg som led i, at hospitalet i løbet af 2010 ophører med at modtage både akutte, uvisiterede medicinske patienter og akutte ortopædkirurgiske patienter.

Ligeledes skal der spares ekstra 25 mio. kr. på centralt afsatte puljer og administrationen i regionshusene som engangsudgifter i 2010. Fra 2011 skal der spares ekstra 10 mio. kr. på centralt afsatte puljer og administrationen i regionshusene som varige besparelser. Dette ligger ud over de 3,8 mio. kr., som allerede var indarbejdet i administrative besparelser. Det fremlægges for Regionsrådet, hvor disse besparelser nærmere skal finde sted, når forslag til budget 2011 førstebehandles. Denne førstebehandling finder sted 17. august i Forretningsudvalget og 25. august i Regionsrådet.

- Med aftalen har Regionsrådet udvist politisk ansvarlighed. Der er truffet en række nødvendige beslutninger for at budgettet kan nå sammen. Vi er klar over, at besparelserne vil kunne mærkes af både patienter og medarbejdere, men de er nødvendige for at få skabt sammenhæng i økonomien, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).


Flere oplysninger