Hospitalet i Kjellerup åbnede for knap 100 år siden, men torsdag den 24. juni bliver det lukket. Det er regionsrådsformand Bent Hansen (S), der officielt skal dreje nøglen i Kjellerup.
Hospitalet i Kjellerup åbnede for knap 100 år siden, men torsdag den 24. juni bliver det lukket. Det er regionsrådsformand Bent Hansen (S), der officielt skal dreje nøglen i Kjellerup.


Regionshospitalet Kjellerups rødder går tilbage til 1914, da det blev opført som ”Syge- og Epidemihuset i Kjellerup”. Det skete i en tid, da behovet for lægelig behandling voksede eksplosivt, og løsningen var at bygge små sygehuse, eftersom lang sygetransport i hestevogne ikke var befordrende for helbredelsen.

I dag går udviklingen i den stik modsatte retning - mod større og mere specialiserede hospitaler. Samtidig er vilkårene for drift af hospitaler af Regionshospitalet Kjellerups størrelse blevet tiltagende svære. De seneste par år har hospitalet i Kjellerup huset et af Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerups sårcentre og den særlige dagkirurgiske funktion.

Når Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup lukker hospitalet i Kjellerup, er det som planlagt for at samle aktiviteterne på større hospitalsenheder. Samtidig har de økonomiske udfordringer i 2010 betydet, at der er krav til hospitalet om at koncentrere indsatsen om de mest syge patienter og nedbringe antallet af lettere indgreb. Dagkirurgisk afsnit i Kjellerup har taget sig af de mindst syge og mindst komplicerede operationer, og derfor er tiden nu kommet til at lukke Regionshospitalet Kjellerup.

Det sker torsdag den 24. juni 2010 kl. 12.30 på dagkirurgisk afsnit. Regionsrådsformand Bent Hansen leder receptionen på Regionshospitalet Kjellerup, hvor han officielt vil pille skiltet ned og lukke hospitalet. Vi håber, at pressen har lyst til at være med til at markere afslutningen på denne sygehusepoke.

Den sidste dag med operationer i Kjellerup er tirsdag den 22. juni, mens sårcentret har de sidste patienter den 24. juni.

Udpluk af Regionshospitalet Kjellerups historie:
- ”Syge- og Epidemihuset i Kjellerup” blev indviet 21. februar 1914.
- Kjellerup Sygehus blev i 1951 inddelt i en medicinsk og en kirurgisk afdeling.
- I 1994 blev Kjellerup Sygehus stedet for Viborg Amts plastikkirurgi og dermatologi.
- Kjellerup Sygehus blev fra 1. januar 2000 fusioneret med Viborg Sygehus.
- Kjellerup Sygehus blev i 2003 en del af fusionen med Skive under navnet Sygehus Viborg.
- Efter strukturreformen fra januar 2007 ændrede de fusionerede hospitaler navn til Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup.


Yderligere oplysninger
Kommunikationschef Lene Christensen, Regionshospitalet Viborg: 8927 3345 / 5183 6020
Hospitalsledelsens sekretariat, Regionshospitalet Viborg: 8927 2557

Billeder
Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup