05-07-2010De midtjyske virksomheder ved godt, at mere viden er fundamentet for et konkurrencedygtigt erhvervsliv fremover. Hver fjerde ytrer interesse for en akademiker på delebasis - også i brancher, der ellers ikke har tradition for at have højtuddannede i medarbejderstaben.


Ville I være interesserede i at dele en akademiker med andre
virksomheder, hvis I fik hjælp til at afklare det praktiske omkring
ansættelsen?
Ja, svarer 24 procent af de virksomheder, som Region Midtjylland har spurgt i en ny undersøgelse. Den er foretaget blandt 500 midtjyske virksomheder med 5-250 ansatte.
Nogle af dem (25 procent) har i forvejen erfaringer med at have akademikere ansat, og de er de mest åbne over for at få endnu en medarbejder med en lang videregående uddannelse ind i folden. 38 procent af disse er interesserede.
Blandt dem, der ikke har den slags erfaringer, er interessen lidt under gennemsnittet - således angiver hver femte (19 procent), at de er interesserede.

Ændring på vej
Det er især i servicevirksomhederne og i særdeleshed inden for videnservice, at man finder akademikere på lønningslisten, mens de kun sjældent findes i transportbranchen og bygge/anlægsbranchen. Helt i bund ligger hotel og restauration - ingen af de adspurgte i den branche har inden for det seneste år haft nogen akademikere ansat.
Men måske er der en ændring på vej, for hele 33 procent af dem er interesserede i en akademiker på delebasis - altså langt over gennemsnittet på 24 procent.

Salg og marketing
En af dem er Peder Mikkelsen, der ejer og driver Restaurant Skovbakken i Randers. Der er 12 fastansatte, hvoraf de seks er tjenere.
”Jeg har leget med tanken om at ansætte en person, der har forstand på opsøgende salg og marketing”, siger Peder Mikkelsen, der selv gik ud efter 9. klasse og blev faglært tjener.
”Vi kunne sikkert sælge meget mere, hvis vi var opsøgende - eksempelvis med dagkurser og forud for julefrokostsæsonen. Jeg er selv god til at tage imod gæsterne og sælge, når de er her. Men jeg har det ikke godt med at ringe til folk for at sælge dem noget - og jeg kommer til kort, så snart jeg skal have sat noget i system”, siger han.

Mindre risikabelt
Hidtil har Peder Mikkelsen ikke haft mod på at ansætte en fuldtidsakademiker, for måske var der ikke arbejde nok til ham, og hvordan kunne man komme ud af det igen, hvis man ikke fik ansat den rigtige?
”Det virker ikke helt så risikabelt, hvis vi taler om en deleakademiker, som kun er der i perioder eller bestemte ugedage, så det kunne jeg godt overveje”, siger han.

For vanskeligt
Godt halvdelen af de virksomheder, der ikke har erfaringen med at have en akademiker på holdet og heller ikke er interesserede i en deleakademiker, forklarer det med, at en deleordning kan være for vanskelig at administrere, at sådan en ikke kan bidrage med noget ekstra i virksomheden, eller at en akademiker ikke vil passe ind i virksomhedens kultur.

Barrierer nedbrydes
For at nedbryde disse barrierer har Region Midtjylland iværksat projekt DJ (delejobber), hvor flere små og mellemstore virksomheder kan deles om en deleakademiker.
En række kontaktmæglere står parat til at løse de praktiske problemer og hjælpe virksomhederne med at finde den nye medarbejder, der blandt andet i kraft af en langvarig uddannelse kan supplere virksomhedernes egne kompetencer.
”Flere analyser viser, at medarbejdere med videregående uddannelser kan være med til at skabe innovation og udvikling i de mindre virksomheder”, siger Finn Pedersen, projektleder i Region Midtjylland.
”Derfor er det uhyre positivt, at så mange virksomheder nu også er parate til at ansatte deres første akademiker. Delejob er en god begyndelse og en rigtig god mulighed for at få erfaringer med en ny type medarbejdere - og så oven i købet til en overkommelig pris”, siger Finn Pedersen.

Grafikken er til fri brug - få den i høj opløsning ved at klikke på den.

Se hele undersøgelsen
Læs om Det midtjyske Vækstlag


Flere oplysninger:

Finn Pedersen, projektleder
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 8728 5157
Mobil: 2115 0334
finn.pedersen@ru.rm.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/politikerne