Nye retningslinjer anbefaler tidligere stillingtagen til om fødslen skal sættes i gang


Nye retningslinjer anbefaler tidligere stillingtagen til om fødslen skal sættes i gang

Nye retningslinjer fra Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi anbefaler, at gravide, som går over tiden, tilbydes kontrol med stillingtagen til, om fødslen skal sættes i gang før det tidligere anbefalede tidspunkt to uger efter terminsdatoen.

Den samme anbefaling kommer fra flere udenlandske faglige selskaber, og nogle danske hospitaler har allerede fulgt anbefalingen.

På Skejby er tilbuddet til gravide - der har en ellers normal graviditet, men som går over terminsdatoen - fortsat først en undersøgelse og igangsætning af fødslen, hvis de går to uger over terminsdatoen.

Baggrunden for overvejelserne om at sætte fødslen i gang er, at der er en lidt større risiko for, at moderkagen fungerer dårligere i den sidste del af graviditeten, og dermed en meget lille risiko for, at fosteret ikke trives.

Mange gravide er naturligt forventningsfulde og utålmodige en uge efter terminsdatoen og er i mange tilfælde indstillet på at få afsluttet graviditeten.

Derfor kan det være relevant at tilbyde gravide, der ikke har født en uge efter terminsdagen, undersøgelser for at holde øje med fosterets trivsel og på den baggrund vurdere, om fødslen skal sættes i gang. Undersøgelserne bør omfatte ultralydsundersøgelse og/eller elektronisk overvågning af fosterets hjerte (CTG) samt en samtale med en jordemoder.

Det er vigtigt at understrege, at langt de fleste graviditeter forløber helt ukomplicerede også selvom fødslen først finder sted to uger efter terminsdatoen. I Danmark er der meget få tilfælde af fosterdød inden fødslen, og ofte er årsagen ukendt og således ikke kun forbundet med overbåren graviditet. Undersøgelse og igangsætning af flere fødsler kan nedsætte risikoen for fosterdød inden fødslen, om end marginalt.

Skejby er et af landets største fødesteder med ca. 4900 fødsler om året, og beregninger viser, at der vil være behov for i alt ca. 1590 ekstra undersøgelser og jordemodersamtaler på Skejby per år, hvis Fødeafdelingen skal leve op til de nye retningslinjer.

Fødeafdelingen på Skejby har i forbindelse med flere besparelsesrunder prioriteret bemandingen på fødegangen. Der er således ingen fødselsforberedelse, et minimum af jordemoderkonsultationer og ingen mulighed for efterfødselssamtaler. Baggrunden er en målsætning om, at der skal være en jordemoder hos den fødende under hele fødslen.

Det kan derfor ikke umiddelbart lade sig gøre at tilbyde ekstra undersøgelser og samtaler før to uger efter terminsdatoen, og afdelingsledelsen og hospitalsledelsen på Skejby drøfter derfor nu, om der kan findes ressourcer til undersøgelserne.

Der er dog ingen grund til at gravide bliver nervøse for, om tilbuddet til gravide på Skejby er forsvarligt og sikkert.

- Fagligheden og kvaliteten af jordemødrenes og fødselslægernes arbejde på Skejby er meget højt, og vi har ikke flere tilfælde af fosterdød inden fødslen eller andre komplikationer end andre fødesteder, siger chefjordemoder Joan Dürr og ledende overlæge Jannie Dalby Salvig.

- Det er kun en fjerdedel af alle gravide, der går mere end en uge over terminsdatoen, og af dem går langt hovedparten i fødsel i løbet af de næste dage. Det vigtigste er fortsat, at den gravide er opmærksom på, om hun mærker barnet, som hun plejer. Ellers skal hun ringe til fødeafdelingen.


Yderligere information:
  • Chefjordemoder Joan Dürr, tlf. 8949 6600
  • Ledende overlæge Jannie Dalby Salvig, tlf. 8949 6300