Region Midtjylland beder om at få tilbud fra interesserede leverandører, der kan have en akutlægehelikopter klar til forsøgsperiodens start i marts/april 2011. Midlerne til forsøget kommer fra Regeringen og Dansk Folkepartis pulje til nære sundhedstilbud i udkantsdanmark.

Region Midtjylland beder om at få tilbud fra interesserede leverandører, der kan have en akutlægehelikopter klar til forsøgsperiodens start i marts/april 2011. Midlerne til forsøget kommer fra Regeringen og Dansk Folkepartis pulje til nære sundhedstilbud i udkantsdanmark.

Midt i oktober bliver opgaven sendt i EU-udbud og Region Midtjylland søger bud fra interesserede firmaer, som kan stille med en egnet dansk godkendt helikopter, en pilot og assistent, og udstyr til selve helikopterbasen, hvorfra helikopteren skal flyve.

Flyvende akutlægebil
Ud over at blive brugt til hastetransport af patienter, som måske tilmed har behov for specialbehandling undervejs, skal akutlægehelikopteren også supplere de rullende akutlægebiler.
Der kan f.eks. være tale om hurtig hjælp til en hjertepatient på Vestkysten, som omgående skal i behandling på hjerteafdelingen på Universitetshospitalet i Skejby.

Forsøg på Sjælland viser, at helikopteren har flest fordele, der hvor hjælpen ellers er længere undervejs.

Base i Karup
Regeringen og Dansk Folkeparti har besluttet, at akutlægehelikopteren skal operere fra lufthavnen i Karup. Lufthavnens teknik sikrer, at helikopteren kan lette og lande i al slags vejr.

I en situation med dårligt vejr i Karup, men godt vejr på destinationen, kommer helikopteren altså både af sted og tilbage igen.

Hurtig afgang
Ombord er bemandingen – naturligvis bortset fra piloten – som den er i akutlægebilerne: en speciallæge i anæstesi og en ambulancebehandler med betydelig præhospital erfaring.

Fra det øjeblik Region Midtjyllands AMK-Vagtcentral har alarmeret helikopteren, og til den er i luften, må der ikke gå mere end fire minutter.

I dagslys og i mørke
I udbudsmaterialet beder Region Midtjylland om at få tilbud både på flyvning i dagtimer og flyvning døgnet rundt. Flyvning i mørke er både lovlig og mulig, men i øjeblikket er der ingen danske erfaringer med akutlægehelikopterflyvninger uden for døgnets lyse timer.
Regionsrådet for Region Midtjylland har tidligere besluttet, at man ønsker en national akutlægehelikopterordning, der dækker døgnet rundt.

Dækningsområde
For at udnytte den kostbare ressource, som akutlægehelikopteren er, samarbejder Region Midtjylland og Region Nordjylland om planlægning af akutlægehelikoptertjenesten. Det sker efter aftale med Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Det sjællandske forsøg med akutlægehelikopter dækker et område, der tæller 2,5 mio. borgere. For det Midt- og Nordjyske forsøg bliver befolkningsunderlaget ca. 1,8 mio.


Foreløbig tidsplan
  • 5. oktober 2010 Udbudsmaterialet bliver behandlet i forretningsudvalget
  • 13. oktober 2010 Udbudsmaterialet bliver behandlet i regionsrådet
  • Medio oktober 2010 Udbudsmaterialet bliver offentligt på www.udbud.rm.dk
  • Januar 2011 Forventet kontraktindgåelse
  • Marts/april 2011 Forventet driftsstart