Ny undersøgelse tyder på at højrisiko-patienter har gavn af en blodtryksmanchet i ambulancen.


I februar 2010 viste forskere fra hjerteafdelingen ved Århus Universitetshospital, Skejby, at en behandling, hvor en blodtryksmanchet pumpes op og forårsager fem minutters iltmangel i overarmen, mens patienten er på vej i ambulance til ballonbehandling, kan redde hjertevæv hos patienter med akut blodprop i hjertet.

En ny analyse, der involverer de samme patienter, fokuserer på gevinsten på hjertets pumpefunktion, som er en bedre dokumenteret indikator for, om patienterne kan forvente en reel gevinst i form af mindre sygelighed og dødelighed.

Overordnet set fandt forskerne i den nye undersøgelse ikke sikker gavnlig effekt, men resultaterne tyder på, at patienter, der har en høj risiko for at udvikle stor hjerteskade, har gavn af behandlingen.
Hos disse patienter var pumpefunktionen bedre bevaret efter blodproppen, når de havde fået blodtryksmanchetbehandlingen på vej til ballonudvidelsen.


Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel: Munk K, Andersen NH, Schmidt MR, Nielsen SS, Terkelsen CJ, Sloth E, Bøtker HE, Nielsen TT, Poulsen SH. Remote Ischemic Conditioning in Myocardial Infarct Patients Treated with Primary Angioplasty: Impact on Left Ventricular Function Assessed by Comprehensive Echocardiography and Gated SPECT. Circ Cardiovasc Imaging. 2010 Sep 8.

Yderligere information: Læge og ph.d.-studerende Kim Munk, kim.munk@ki.au.dk