13-10-2010

En fælles indsats, der bygger på et stort demonstrationsprojekt i hver af de fem danske regioner, skal sætte skub i de offentlig-private samarbejder på velfærdsområdet. I Region Midtjylland bliver Regionshospitalet i Silkeborg ramme om indsatsen.

Med hjælp fra især EU og den danske stat vil regioner, kommuner og det private erhvervsliv nu få bedre betingelser for at indgå samarbejder, som kan skabe fornyelse på velfærdsområdet.
Til glæde for borgerne, for samfundsøkonomien og for det private erhvervsliv.
Under overskriften ”Laboratorium for offentlig-privat innovation”’ skal de fem regioner, Servicestyrelsen, en lang række kommuner, private virksomheder og erhvervsrådgivere nu på hver deres måde bidrage til det fælles bedste.
Projektets budget er 48 mio. kroner, hvoraf 19,3 mio. kommer fra EU og 9,7 mio. kroner fra staten. Resten kommer fra regional og privat finansiering – eksempelvis bidrager Region Midtjylland med 2 mio. kroner og Regionshospitalet Silkeborg med 1 mio. kroner.
I Region Midtjylland deltager kommunerne Silkeborg, Skanderborg, Ikast-Brande og Århus i projektet, lige som en række private virksomheder er involveret, deriblandt IBM Acure, ISS og Rambøll Informatik. Desuden deltager Region Midtjyllands laboratorium for innovative eksperimenter, Midtlab.

Arbejdsdeling
”Der er et stort uudnyttet potentiale i offentlig-privat samarbejde og innovation. Men det kræver en stor indsats at drage alle de nødvendige erfaringer og finde de bedste løsninger, før vi kan høste gevinsten i form af vækst og nye arbejdspladser. Det har vi kræfterne til, når hver region får sin egen rolle at spille i udviklingsarbejdet”, siger regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen.

Bedre patientforløb
Det midtjyske demonstrationsprojekt får til huse på Regionshospitalet Silkeborg, hvor etnograf Rikke Aarhus er ansat som projektleder.
Projektet skal arbejde med ”nye løsningskoncepter inden for tværsektorielle patientforløb”. På almindeligt dansk betyder det først og fremmest at sikre patienten mod de ulemper, der nemt opstår, når patienten skal i kontakt med flere sektorer, eksempelvis flere afdelinger på det samme sygehus eller sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.

Unikt projekt
”Projektet ligger godt i tråd med igangværende initiativer her på hospitalet om at knytte kommuner, praktiserende læger, patienter og hospitalet bedre sammen, og det vil derfor styrke denne indsats. Vi er super glade for, at pengene er bevilget og for samarbejdet om ansøgningen med Region Midtjylland og de andre regioner – det tegner godt for det videre arbejde”, siger læge og medlem af projektgruppen Martin Vesterby.
”Det helt unikke ved dette projekt er, at vi ikke på forhånd har defineret hvilke problemstillinger og løsninger, vi vil fokusere på”, supplerer projektleder Rikke Aarhus.
”Sammen med borgere, kommuner, praktiserende læger og hospitalet skal vi finde frem til, hvor skoen trykker, og sammen med de deltagende private virksomheder finde løsninger, der kan dække alles behov og ønsker, herunder at skabe god forretning”, siger hun.

Flere oplysninger:

Bent Hansen, formand for
Regionsrådet og Vækstforum
i Region Midtjylland
Telefon: 8728 5010
Mobil: 4031 3707
bent.hansen@rr.rm.dk

Rikke Aarhus, projektleder
Regionshospitalet Silkeborg
Mobil: 2183 3436
riaarh@rm.dk