Regeringens rådgivende udvalg om sygehusinvesteringer støtter byggeriet af et nyt, stort hospital i Gødstrup og en modernisering af Regionshospitalet i Viborg. Til gengæld mener udvalget ikke, at hospitalerne i hverken Horsens, Randers eller Risskov skal have del i Kvalitetsfondens midler.

Regeringens rådgivende udvalg vedrørende sygehusinvesteringer offentliggjorde i dag, hvilke byggerier der, efter udvalgets opfattelse, bør have del i Kvalitetsfondens resterende 15 mia. kr. De første 10 mia. kr. blev fordelt for omtrent et år siden.

Milliarder til Gødstrup
- Dagens virkelige nyhed er det faktum, at Region Midtjylland står til at få over tre milliarder kroner til at bygge et nyt topmoderne hospital for i Gødstrup. Det rådgivende udvalg har dermed anerkendt behovet for prioritering af tilbudene til borgerne i Vestjylland. Dét er nyt, og det er rigtig godt, siger Bent Hansen.

Hospitalet i Gødstrup har fået knap en mia. kr. mindre, end de 4,1 mia. kr. Region Midtjylland søgte Kvalitetsfonden om.

- Cirka halvdelen af besparelsen ligner det beløb, som andre projekter er reduceret med. Så det må vi leve med. Hvad den anden halvdel angår, så vil vi nærlæse rapporten fra det rådgivende udvalg og overveje nye muligheder, siger Bent Hansen.

Regionshospitalet Viborg fik tilsagn om 1,15 mia. kr. til moderniseringer for et år siden, og regeringens rådgivende udvalg bekræfter nu den beslutning. Byggeriet er så småt gået i gang.

Udvalget overser vigtige projekter
I sine anbefalinger mener regeringens rådgivere ikke, at det er nødvendigt eller muligt at skabe bedre forhold på hospitalerne i Randers og Horsens og flytte hospitalet i Risskov til Skejby.

- Det er alle tre vigtige projekter, som løfter kvaliteten i sundhedsvæsenet og som samtidig, på lidt længere sigt, tjener sig selv hjem igen, forklarer Bent Hansen.

Han undrer sig derfor over afslaget og betoner, at Region Midtjylland, i samarbejde med de relevante ministerier, fortsat arbejder på at skaffe økonomi til byggerierne i Horsens og Randers og flytningen fra Risskov til Skejby.

Det regionsrådets holdning, at byggeri af nye akutmodtagelser på alle akuthospitalerne og nye rammer for psykiatrien, er en forudsætning for at nå målene i Akutplanen og Psykiatriplanen. Administrationen har derfor kontakt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet, for at undersøge hvilke muligheder der kan være i f.eks. et tidligt salg af bygninger.

Læs evt. også pressemeddelelsen ”Penge til hospitaler i Randers, Horsens og Risskov” www.rm.dk/om+regionen/aktuelt/nyheder?docid=87857

Regeringen ventes at forholde sig til indstillingen fra det rådgivende udvalg i slutningen af januar 2011.


Fakta

Region Midtjylland søgte i alt det rådgivende panel om 6,574 mia. kr. til fire projekter:

Projekt 

 • Det ny hospital i Vest, DNV-Gødstrup har søgt om 4,135 mia. kr. og anbefaling til Regeringen er 3,150 mia. kr.
 • Regionshospitalet Randers har søgt om 0,538 mia. kr.
 • Regionshospitalet Horsens har søgt om 0,776 mia. kr.
 • Flytning af Århus Universitetshospital, Risskov til Det Nye Universitetshospital, Århus har søgt om 1,125 mia. kr.


Hvad sker der nu? 

 • Planlægningen af DNV Gødstrup fortsætter. Region Midtjylland har sendt opgaven som totalrådgiver for udarbejdelse af helhedsplan og 1. etape i EU-udbud. 
 • Totalrådgiveren bliver efter planen udvalgt i løbet af den kommende sommer. Læs om udbudet i tidligere udsendt pressemeddelelse
  www.rm.dk/om+regionen/aktuelt/nyheder?docid=87784 
 • Det første spadestik til byggeriet af DNV/Det Nye hospital i Vest kommer efter planen til at finde sted i juni 2012. 
 • Regionen undersøger mulighederne for alternativ finansiering af projekterne i Randers, Horsens og Risskov. Se tidligere udsendt pressemeddelelse
  www.rm.dk/om+regionen/aktuelt/nyheder?docid=87857

  Kvalitetsfonden 

 • Regeringen afsatte som led i en kvalitetsreform 25 mia. kr. i en kvalitetsfond til investeringer i moderne hospitaler. Regionerne skal derudover bidrage med 15 mia. kr., så der i alt er 40 mia. kr. til fordeling. 
 • Det rådgivende udvalg for sygehusinvesteringer, også kendt som ”Erik Juhl-udvalget”, blev nedsat. Udvalgets opgave blev at gennemgå og vurdere ansøgninger fra regionerne. 
 • Regeringens andel af kvalitetsfonden skal fordeles blandt de fem regioner over to omgange, med hhv. 15 og 10 mia. kr. i fase 1 og 2. Det rådgivende udvalg har netop foreslået en fordeling af pengene i anden fase. 
 • Regeringen træffer endelig afgørelse om fordelingen af midlerne fra Kvalitetsfonden. Det sker formentligt i slutningen af januar 2011.


Første bevillingsrunde 

 • Region Midtjylland fik i første runde 7,4 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital i Århus og Regionshospitalet Viborg. 
 • Region Midtjylland betaler af egen lomme 37,5 % af udgifterne til de kommende byggerier. Lægger man den egenbetaling sammen med bevillingen fra regeringen, får projektet i Århus 6,35 mia. kr., mens der bliver 1,15 mia. kr. til byggeriet i Viborg.

Link 


Flere oplysninger