Efter en brand i en seng har Århus Universitetshospital, Skejby udviklet et e-læringskursus om brandsikkerhed, Så nu lærer personalet brandslukning på compteren!


Hvor lang tid har man til at redde patienter ud i tilfælde af brand på et sengeafsnit? Det er et af de emner, der bliver gennemgået i et nyt e-læringskursus om brandsikkerhed på hospitalet, som de ansatte på Århus Universitetshospital, Skejby, nu skal gennemføre.

I 2008 var der en brand på en sengestue i Karkirurgisk Sengeafsnit på Skejby. De to nattevagter, som var på arbejde under branden, medvirker i e-læringsskurset 'Brandskolen', hvor de fortæller om, hvordan det var at være fanget i en brand og om, hvordan de reddede patienten, alarmerede, begrænsede og slukkede ilden.

Der opstår jævnligt brande på danske hospitaler. Derfor er det essentielt, at hospitalsansatte har en grundlæggende viden om brandforebyggelse- og bekæmpelse.

”Der er kun få minutter til at flygte ud af et brændende rum. Mange patienter vil ikke være i stand til at redde sig selv ud. Hospitalsansatte har derfor et naturligt lovgivningsmæssigt ansvar - men fordi patienten ikke kan varetage egen-sikkerhed har vi også en moralsk omsorgspligt.” siger Rune Nielsen, der er beredskabskoordinator på Århus Universitetshospital, Skejby.

'Brandskolen' giver konkrete anvisninger på, hvordan f.eks. brandslukningsudstyr anvendes, men e-læringskurset giver også medarbejderne værktøjer til at vurdere situationen og handle hensigtsmæssigt i tilfælde af brand. Ligesom der er fokus på, at personalet aktivt medvirker til at forebygge brand.

Kurset er et væsentligt led i opfyldelsen af lovens krav om, at alle hospitalsansatte skal modtage brandundervisning en gang årligt. E-læringskurset suppleres med tilstedeværelsesundervisning lokalt i de enkelte afdelinger.Kurset er det seneste af en lang række e-læringskurser på Skejby. Siden 2002 har Skejby, udviklet og produceret e-læring, og hospitalet bruger e-læring aktivt som strategisk værktøj til kompetenceudvikling og videreuddannelse i bl.a. genoplivning, DRG-kodning, blodtransfusion og ernæringsscreening.

Næste alle danske hospitaler bruger e-lærings-kurser fra Skejby, og flertallet benytter også Læringsportalen, som er Skejbys LMS (Learning Management System). Ud over Skejbys egne ansatte er der cirka 18.000 aktive kursister i Læringsportalen.

Hospitalerne i Region Midtjylland har besluttet at gå sammen om udvikling af e-læring i regionen. Regionens e-læringsstyregruppe foreslår derfor, at e-læringsenheden på Skejby i fremtiden bliver et fælles regionalt e-læringscenter.


Yderligere information:

  • Beredskabskoordinator Rune Nielsen, tlf. 89 49 58 79
  • E-læringskonsulent Jørgen Nielsen, tlf. 89 49 50 90
  • Cheflæge Kristjar Skajaa, tlf. 89 49 50 02