To afdelinger i Hospitalsenheden Vest er kåret til Danmarks bedste i deres klasse af Dagens Medicin. Det drejer sig om Urinvejskirurgisk Afdeling og Neurologisk Afdeling.


To afdelinger på Hospitalsenheden Vest er hver især blevet kåret til Danmarks bedste i deres klasse af Dagens Medicin. Det drejer sig om Urinvejskirurgisk Afdeling og Neurologisk Afdeling.

Bag den fornemme placering ligger et stålsat fokus på samarbejdet på tværs af afdelinger og faggrupper om patientens bedste, lyder vurderingen fra de ledende oversygeplejersker på de to afdelinger

Bente Møller Pedersen, ledende oversygeplejerske, Urinvejskirurgisk Afdeling:
- Vi gør meget for at få folk ind inden for de tidsrammer, der er stukket ud, og vi klarer os rigtig godt hvad angår ventetider. Så er vi så heldige, at vi har nogle rigtig dygtige speciallæger, der kan meget mere end det bare det, de skal. De er meget fagligt dygtige. Det øvrige personale har styr på tingene, ved hvad de skal, og kan gøre det. Vi har lavet et modtageafsnit, hvor vi har plads til at give nye patienter meget opmærksomhed og rette fokus mod dem. Det vinder vi meget ved, for det betyder meget for patienten, at der står nogen klar til at tage imod dem, og at der er allerede er lagt en plan, når de ankommer.

Gitte Kjær Nielsen, ledende oversygeplejerske, Neurologisk Afdeling:
- Det er bevidstheden om, at det er alle indsatser internt i hele afdelingen, der tæller i denne sammenhæng, som er så vigtig for vores patienter. Derfor arbejder vi meget intensivt med at skabe tværfaglig sammenhæng i patientforløbene.
Omkring trombolysebehandling, så skal vi have et godt samarbejde med de praktiserende læger og falckredderne, der skal vide, hvordan de sender patienten hurtigst muligt til os. Patienterne skal også have et glidende forløb gennem vores samarbejdende afdelinger. Så vi organiserer så vidt muligt effektive patientforløb på tværs af hospitalet såvel med Røntgenafdelingen, bioanalytikere som portører.
Derudover samarbejder vi tæt med Kvalitet og Udvikling for at analysere, hvad vi gør og finde muligheder for at gøre det bedre.

 UrologiDe mellemstore sygehuse Antal point  
 1Hospitalsenheden Vest 
 
 230 
 
 2Viborg Regionshospital 
 
 119
 3
Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg 
 
 97 


 NeurologiDe mellemstore sygehusAntal point 
 1Hospitalsenheden Vest 
 
 332
 2Sygehus Lillebælt, Vejle 
 
 303
 3Regionshospitalet Viborg 
 
 271

Kilde: Dagens Medicin

Yderligere information:
Ledende oversygeplejerske, Gitte Kjær Nielsen, neurologisk Afdeling Tel. 9912 5270
Ledende oversygeplejerske Bente Møller Pedersen, Urinvejskirurgisk Afdeling på Tel. 9912 6841