Under forudsætning af, at regionsrådet ved Region Midtjylland den 23. februar godkender besparelserne i den store omstillingsplan for Region Midtjylland, vil der ud over de udmeldte hospitalsfusioner og flytning af opgaver m.m. også ske en række ændringer i administrationen i regionshusene.


Under forudsætning af, at regionsrådet ved Region Midtjylland den 23. februar godkender besparelserne i den store omstillingsplan for Region Midtjylland, vil der ud over de udmeldte hospitalsfusioner og flytning af opgaver m.m. også ske en række ændringer i administrationen i regionshusene.

Forligspartierne blev enige om, at administrationen allerede fra 1. februar kan påbegynde arbejdet med de nødvendige personalemæssige tiltag under forbehold for regionsrådets endelige godkendelse af planen. Regionens direktion har i dialog med de berørte chefer besluttet, hvordan afdelings- og kontorchefstillinger i regionen fremover kan blive besat. Tirsdag blev der afholdt forventningssamtaler med medarbejderrepræsentanter og de chefer, der får et nyt eller et ændret område.

Til orientering for alle vedlægges en oversigt over afdelings- og kontorchefer i administrationen i regionshusene efter ændringerne.

Vicedirektør Koncernøkonomi: Per Grønbech
Souschef: Mette Jensen
Kontorchef Økonomisekretariatet: Carsten Tinggaard Nielsen
Kontorchef Hospitalsøkonomi: Morten H. Christiansen
Kontorchef Analyse og Finans: Lisbeth H. Thomsen
Kontorchef DRG kontoret: Leif Paul Christensen
Regnskabschef: Jennie Brix Jensen
Kontorchef, Bygningskontoret: Klavs Bjerre

Vicedirektør, Primær Sundhed og Kommune samarbejde:
Kjeld Martinussen
Kontorchef, Afregning og yderadministration: uafklaret
Kontorchef, økonomi og analyse: Lasse Guldbrandsen
Kontorchef, planlægning og udvalgsbetjening: Jens Bejer Damgaard
kontorchef, kvalitet og lægemidler: Birgitte Haahr

Afdelingschef Sundhedsplanlægning: Christian Boel
Kontorchef Aktivitet og investeringsplanlægning:
Flemming Bøgh Mikkelsen
Kontorchef, Hospitalsplanlægning: Charlotte Toftgaard Nielsen
Kontorchef, Sundhedsplanlægning: Lone Düring
Afdelingschef Kvalitet og Sundhedsdata: Hans Peder Graversen
Kontorchef, Sundhedsinformatik: Mogens Engsig Karup
Kontorchef, Kvalitetsstrategi og Koordinering: Elin Kallestrup
Kontorchef, Patientkontoret: Marie Helene Jakobsen

Afdelingschef, Center for Kvalitet og Folkesundhed: Mette Just Kjølby er konstitueret som centerchef / afdelingschef
Kontorchef Kvalitet - drift social: Henriette Qvist
Kontorchef Kvalitet – drift sundhed: Torsten Munch-Hansen
Kontorchef Forskning og Udvikling – MTV Sundhedsfremme og forebyggelse: Mette Just Kjølby
Kontorchef Forskning og Udvikling Rehabilitering mv.:
Claus Vinther Nielsen
Kontorchef Folkesundhed (drift, klinisk socialmedicin): Ulrik Steen

Afdelingschef Regionssekretariatet: Carsten Lind
Kontorchef: Poul Carstensen
Kontorchef Intern Service: Erik Holm

Afdelingschef Koncern HR, Uddannelse, udvikling og arbejdsmiljø: Ditte Hughes
Kontorchef – center for kompetenceudvikling: Bente Gjørup
Kontorchef Fysisk Arbejdsmiljø: Jonna Pedersen


Afdelingschef Koncern HR, Løn og personale: Jørn Mørup
Kontorchef Løn og personale, Holstebro: Ole Kjærgaard
Sekretariatschef, Koncern HR Viborg: Jakob Olesen

Afdelingschef Medicoteknisk Afdeling og Indkøb og Logistisk: Frank Neidhardt er konstitueret i stillingen

Afdelingschef Koncern Kommunikation: Birgitte Thingholm

It chef: Jørn Lodahl
Kontorchef, It Stab: Kenneth Becker
Kontorchef, It Produkter: Frank M.V. Pedersen
Kontorchef, Kunder og Support: Børge Knudsen
Kontorchef It Drift: Peter Bruun Nielsen
Kontorchef, It Udvikling: Peter Nielsen