Socialoverlæge, ph.d. Claus Vinther Nielsen, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, er Danmarks første professor i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering.


Socialoverlæge, ph.d. Claus Vinther Nielsen, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland, er netop tiltrådt et professorat i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

 


Professoratet er tilknyttet CFK - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland og kan ses som kulminationen på det årelange arbejde, Claus Vinther Nielsen har lagt i at få styrket forskningsindsatsen indenfor både socialmedicin og rehabilitering.

Claus Vinther Nielsen har demonstreret stor energi, ihærdighed, entusiasme og ikke mindst en stærk faglig dygtighed i sit arbejde og har efterhånden fået opbygget et yderst levende forskningsmiljø på MarselisborgCentret under Folkesundhed og Kvalitetsudvikling. Forskningsfelterne er især inden for arbejdsfastholdelse og rehabilitering i bredeste forstand med fokus på særlige sygdomsgrupper og sammenhængende patient- og borgerforløb.

Foruden forskningsområdet har Claus Vinther Nielsen i mange år haft hovedansvaret for undervisningen i socialmedicin og rehabilitering på såvel de sundhedsfaglige kandidatuddannelser som medicinstudiet. Han er desuden medredaktør på den nyligt udgivne lærebog i Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering.

Claus Vinther Nielsen har gennem hele sin lægekarriere været optaget af de svageste i samfundet og mennesker der er ramt af langvarig sygdom og funktionsevnetab. Tilgangen til indsatsen har været, gerne i en tværfaglig sammenhæng, at afhjælpe eller bedre den enkeltes funktionsevne mest muligt for at sikre et selvstændigt, aktivt og meningsfuldt liv. 

Fakta:
  • CV Nielsen, er 57 år, bor i Aarhus
  • Medicinsk Embedseksamen fra Aarhus Universitet, i 1983.
  • Speciallæge i samfundsmedicin i 1994.
  • Ph.d. i 1995
  • Ledende overlæge ved Klinisk Socialmedicin, Region Midtjylland(tidligere Århus Amt) 1995-2009
  • 2006 Afdelingsleder, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet