Som følge af regionens vedtagne spare- og omstillingsplan for budget 2011 og 2012 fusioneres afdelingerne for øre -, næse- og halskirurgi på Regionshospitalet Viborg, Skive og Hospitalsenheden Vest.


Som følge af regionens vedtagne spare- og omstillingsplan for budget 2011 og 2012 fusioneres afdelingerne for øre -, næse- og halskirurgi på Regionshospitalet Viborg, Skive og Hospitalsenheden Vest.

Hospitalsledelsen i Hospitalsenheden Vest har efterfølgende i dialog med hospitalsledelsen på Regionshospitalet Viborg og i dialog med medarbejderrepræsentanter og de nuværende to afdelingsledelser den 23. februar besluttet, at ledelsen af den nye afdeling skal varetages af: Ledende overlæge Bjarne G. Jørgensen og oversygeplejerske Anna Petersen.

Den ny afdelingsledelse har tjenestested på Regionshospitalet Holstebro.

Første opgave for den ny afdelingsledelse bliver at indkalde de eksisterende to afdelingers lokale samarbejdsudvalg (LMU) i et såkaldt overgangsudvalg (OLMU) for sammen at aftale og fastlægge den videre fusionsproces. Blandt andet skal der laves aftaler for, hvordan personalet rekrutteres til den ny fælles afdeling, afdelingens budget, opgavernes fordeling og dermed også en afklaring af vilkårene for øre -, næse- og halsafdelingens fællesfunktion på Regionshospitalet Viborg.

Den nye fælles øre -, næse-, halsafdeling bliver dermed den største afdeling inden for specialet uden for et universitetshospital.

Flere oplysninger
  • Ledende overlæge Bjarne G. Jørgensen, Hospitalsenheden Vest, tlf. 3017 3801
  • Oversygeplejerske, Anna Petersen, Regionshospitalet Viborg, tlf. 7844 6805
  • Cheflæge Christian Møller-Nielsen, Regionshospitalet Viborg, tlf. 7844 1103 / 2098 5601
  • Hospitalsdirektør, Henning Vestergaard, Hospitalsenheden Vest, tlf. 9927 2720 / 2048 0683