Af 31 hospitaler i Danmark har kun to erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal - nemlig Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. Det fremhæves i Rigsrevisionens beretning om elektroniske patientjournaler på landets sygehuse.


Af 31 hospitaler i Danmark har kun to erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal - nemlig Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. Det fremhæves i Rigsrevisionens beretning om elektroniske patientjournaler på landets sygehuse.

Overordnet rynker Rigsrevisionen ellers øjenbryn i en netop offentliggjort beretning. Kun to hospitaler har erstattet papirjournalen med en elektronisk patientjournal (epj). De to "epj-dukse" er hospitalerne i det gamle Viborg Amt: Regionshospitalet Viborg, Skive og Sygehus Thy-Mors. På landets øvrige hospitaler er arbejdsgangene fortsat papirbaserede.

- Der er ingen tvivl om, at vi sammen med Viborg Amt satte et pionérarbejde i gang. Dengang blev sporene lagt til det papirløse hospital, og på Regionshospitalet Viborg, Skive har vi siden været med til at udvikle det yderligere. I dag er alt elektronisk fra patienten bliver meldt, og til patienten tager herfra. Informationer går ikke tabt mellem afdelinger, og læger og sygeplejersker har hele tiden de samme informationer om patienten, forklarer direktør Jens Anton Dalgaard fra Regionhospitalet Viborg, Skive.

Men mange hospitaler er altså fortsat uden en velfungerende elektronisk patientjournal. I Rigsrevisionens hovedkonklusion hedder det: "Der er derved risiko for, at patientdata ikke er opdaterede, at der sker dobbeltregistrering, og at der er unødige arbejdsgange, fordi papirbaserede arbejdsgange anvendes, samtidig med at patientoplysninger registreres elektronisk".

Fremtidigt skifte til regionens epj
Rigsrevisionen bemærker også, at det epj-system, som bl.a. Region Midtjylland står for at skulle indføre på deres sygehuse (MidtEPJ), har en god integration af data og et skærmbillede, der giver et godt overblik over alle relevante patientoplysninger.

- Det er klart, at Region Midtjylland har ladet sig inspirere af den epj, som fungerer godt i Viborg og Skive, og hvor vi har formået at få integreret it i det daglige kliniske arbejde. Vi har jo også fået tilsagn om, at hospitalet ikke skifter til regionens MidtEPJ, før den funktionelt er på højde med vores. Så når vi engang skal skifte epj-system, vil det grundlæggende have de samme faciliteter som vores nuværende system, siger Jens Anton Dalgaard.

Rigsrevisionen konstaterer, at regionerne indtil videre har brugt fire år på at samle deres epj-systemer, og at der vil gå yderligere tre år, før målsætningen om ét epj-system i hver region forventes at være realiseret. I Region Midtjylland vil Regionshospitalet Viborg, Skive være det sidste hospital, der indfører den fælles MidtEPJ.

Yderligere oplysninger:
  • Hospitalsdirektør Jens Anton Dalgaard: 7844 1102 / 2172 6969