Onsdag 23. februar besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, hvordan der kan skæres 455 mio. kr. af regionens budget. Bag besparelserne står et flertal på 22 folkevalgte fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten stemte imod, mens løsgænger Poul A. Christensen undlod at stemme.
Onsdag 23. februar besluttede regionsrådet i Region Midtjylland, hvordan der kan skæres 455 mio. kr. af regionens budget. Bag besparelserne står et flertal på 22 folkevalgte fra Socialdemokratiet, SF og Det Radikale Venstre. Partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Fælleslisten stemte imod, mens løsgænger Poul A. Christensen undlod at stemme.

- Drøftelserne har været intense og overvejelserne svære. Sådan må det være, når man tager ansvar for så stort et indgreb i økonomien. Men regionsrådet har som en af de fremmeste opgaver at sikre balance mellem udgifter og indtægter. Så indgrebet var uomgængeligt, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

Regionsrådsformanden lægger ikke skjul på, at planen får konsekvenser for både borgere og medarbejdere:

- Borgerne får i flere tilfælde længere til behandling. For eksempel nedlægges to fødesteder i hhv. Silkeborg og Holstebro. Men det vil også være sådan fremover, at mere end 90 pct. af borgernes behov for sundhedsydelser vil blive løst lokalt. Den planlagte udbygning af akutklinikker og sundhedshuse vil sikre en bedre kvalitet og mulighed for, at endnu flere sundhedsydelser kan løses lokalt.

For medarbejderne har planen konsekvenser i form af en lang række afskedigelser både på hospitaler og i den centrale administration i regionshusene.

- Vi forsøger at hjælpe medarbejderne ved at indføre ansættelsesstop og ved at oprette en fælles jobbank for afskedigede medarbejdere. Når vi går på tværs af hele organisationen, er der bedre mulighed for at tilbyde fx en afskediget sygeplejerske job i en anden afdeling på hospitalet eller på et andet hospital, siger Bent Hansen.


Flere oplysninger