Hvem skal nu betale? Hvordan får vi råd til de vigtigste behandlinger? Og hvilke behandlinger er i det hele taget de vigtigste? 200 inviterede borgere bruger hele lørdagen i Silkeborg, hvor de debatterer sundhed og prioritering.
Hvem skal nu betale? Hvordan får vi råd til de vigtigste behandlinger? Og hvilke behandlinger er i det hele taget de vigtigste? 200 inviterede borgere bruger hele lørdagen i Silkeborg, hvor de debatterer sundhed og prioritering.

Faktisk er det alle landets fem regioner, som i dag har bedt om borgernes bud på, hvordan sundhedsvæsenet skal prioritere pengene og definere kvalitet. Region Midtjyllands har siden kl. 9 lørdag morgen været er samlet i Silkeborghallerne.

Ambitionen for borgertopmødet er at involvere borgerne i en åben, demokratisk debat om, hvordan vi styrker vores sundhedsvæsen fremover.

Debatten kredser om kvalitet, værdier og udfordringer i det danske sundhedsvæsen, nu og i fremtiden.

På borgertopmødet er det borgerne, der har hovedrollen, og de deltagende politikere der skal lytte.

Resultaterne af borgertopmøderne giver politikerne vigtige input til deres fortsatte arbejde, og topmøderne er samtidig med til at skabe en fælles national referenceramme for, hvad vi vil med sundhedsvæsenet i Danmark.


Borgertopmøderne er arrangeret i et samarbejde mellem de fem regioner og deres interesseorganisation, Danske Regioner, samt Teknologirådet.