Efter specialistvurdering kan visse hjerteklappatienter gennemføre en sikker graviditet


Efter specialistvurdering kan visse hjerteklappatienter gennemføre en sikker graviditet.

Graviditet hos kvinder med kunstige hjerteklapper har været anset for risikabelt, og mange kvinder er derfor blevet frarådet graviditet på grund af frygten for komplikationer.

Hvorvidt denne frygt er begrundet eller ej afhænger af mange faktorer, men der har hidtil kun været sparsom viden på området, idet der kun findes ganske få større opgørelser over komplikationer i forbindelse med graviditet i denne patientgruppe.
Derfor har forskere gennemgået resultaterne i Danmark gennem de sidste 30 år.
Alle gravide kvinder med kunstige hjerteklapper gennem 30 år i Danmark blev gennem landspatientregisteret identificeret, og gennem spørgeskemaer og journaloplysninger blev deres graviditeter kortlagt.
 
Resultaterne viste, at 79 kvinder havde haft i alt 155 graviditeter i perioden.
Generelt var komplikationerne få og de fleste graviditeter førte til ukomplicerede fødsler. Der var dog en overdødelighed i forhold til baggrundsbefolkningen, og risikoen for spontane aborter, for tidlig fødsel og akutte kejsersnit var ligeledes forhøjet.
 
Resultaterne viser, at en sikker graviditet kan gennemføres hos visse kvinder med kunstige hjerteklapper, forudgået af en grundig vurdering og information varetaget af et center med specialefunktion i denne patientgruppe.

Resultaterne er publiceret i følgende originalartikel:
Pregnancy with prosthetic heart valves - 30 years' nationwide experience in Denmark; Sillesen M, Hjortdal V, Vejlstrup N, Sørensen K.; Eur J Cardiothorac Surg. 2011 Jan 27.