02-03-2011

- Ja, lyder svaret fra professor Anders Drejer, der er en af indlægsholderne på to åbningsarrangementer for Future Food Innovation i Holstebro og Århus. Future Food Innovation er en del af Region Midtjylland satsning ”Klog hverdagsmad som sund forretning”.

For at markere åbningen af Future Food Innovation, FFI, inviterer konsortiet bag til et åbningsarrangement tirsdag den 8. marts i Nupark i Holstebro og igen onsdag den 9. marts i Agro Food Park i Århus.

Professor Anders Drejer vil begge dage fortælle om det store potentiale, der findes i det danske fødevareerhverv:
– Der er stor interesse for det danske fødevareerhverv lige nu, og det kan vi bruge. Bare se, hvor megen opmærksomhed, det har vakt, at restaurant NOMA og stjernekokken Rasmus Kofoed bliver kåret som de bedste i verden. De er en del af den kritiske masse, der begynder at kendetegne den danske fødevarebranche. De kompetencer, som disse mennesker har, findes i hele fødevaresektoren, de skal bare forløses, fortæller han.

Målet med Future Food Innovation er netop at gøre fødevaresektoren endnu stærkere og mere innovativ. Med et budget på godt kr. 67 mio. udgør FFI en væsentlig del af Region Midtjyllands særlige satsning på fødevarer, og formand for Vækstforum for Region Midtjylland Bent Hansen er overbevist om, at netop den midtjyske region har gode chancer for en plads i solen på fremtidens fødevaremarked. 

– Vi har en styrkeposition, som vi skal udnytte. Cirka en tredjedel af Danmarks fødevarevirksomheder ligger i forvejen her i regionen. Nu gælder det om at få alle gode kræfter i spil, og jeg er sikker på, at virksomhederne vil se perspektiverne i at bruge Future Food Innovation. Her får de jo mulighed for at skille sig ud på markedet og få varige konkurrencefordele igennem nye måder at tænke og arbejde på og via nye netværk, siger Bent Hansen.

Konsortiet bag FFI består af disse aktører:

  • Agro Business Park – leadpartner
  • AgroTech – Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation
  • Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet ved Aarhus Universitet
  • MAPP Centret ved Aarhus Universitet
  • Teknologisk Institut
  • VIFU 

Future Food Innovation har netop ansat Gyda Bay som innovationschef for miljøet til at drive, holde sammen på, aktivere og informere om de mange muligheder. Gyda har over ti års erfaring i at identificere, udvikle og nyttiggøre nye videnstunge idéer og skabe vækstvirksomheder. Hun kommer fra et innovationsmiljø, hvor alle projekter er baseret på innovative videnstunge idéer, som efter endt udvikling introduceres til et blue ocean marked.

Til arrangementerne kan man bl.a. høre innovationschef for FFI Gyda Bay præsentere idéen bag FFI og afdelingschef Erik Sejersen fra Region Midtjylland fortælle om regionens millionstore megasatsning på fødevarer ”Klog hverdagsmad som sund forretning”.
Innovationskonsulent Peter Dreyer giver desuden gode råd om, hvordan man skriver gode ansøgninger til puljer, fonde osv., når der skal findes midler til at føre virksomheders gode idéer ud i livet.

Fakta om arrangementerne og kontakt
Arrangementerne er åbne for alle, der ønsker mere viden om innovation inden for fødevaresektoren og de initiativer, som Region Midtjylland har igangsat. Desuden er der mulighed for at møde konsortiepartnerne bag FFI.
For yderligere oplysninger om FFIs åbningsarrangement og tilmelding, kontakt:
Elena Skytte, VIFU, es@vifu.net, 3066 9830  


Future Food Innovation har til formål at opbygge et innovationsmiljø, der skal understøtte åben, radikal innovation inden for fødevareområdet og dermed styrke det regionale fødevareerhvervs innovationskraft med en række tilbud til virksomheder og videnmiljøer som eksempelvis innovationsworkshops, projektgenerering, internationale konferencer m.v. Samtidig skal Future Food Innovation skabe overblik over støtte- og udviklingsmulighederne i regionen og rådgive virksomheder og andre aktører om puljer og ordninger under megasatsningen..

Fakta om Future Food Innovation og kontakt
Future Food Innovation er en del af Region Midtjyllands megasatsning på fødevarer – "Klog hverdagsmad som sund forretning", hvortil der i alt er afsat kr. 122 mio. over tre år. Budgettet for FFI er godt kr. 67 mio.