Læger og politikere er enige; det giver god mening at investere 8,3 mio. kr. i byggeriet af en ny fælles akut-modtagelse på Århus Sygehus. Også selvom hospitalets dage i Århus Midtby er talte. 

Der er enighed politikere og læger imellem: 8,3 mio. kr. er mange penge i en økonomisk svær tid, men hospitalerne i Region Midtjylland skal fungere og udvikle sig, på trods af svære kår.

Bent hansen (S)

- Akutmodtagelsen på Århus Sygehus er det sted, der modtager de mest syge og tilskadekomne patienter fra hele Region Midtjylland. Her kan vi altså ikke stille udviklingen på stand by i fem år. Det går jo ikke, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S) om byggeplanerne. 

Forretningsudvalget i Region Midtjylland har besluttet at anbefale regionsrådet, er der skal bruges 8,3 mio. kr. til forbedring af forholdene i den fælles akutte modtagelse på Århus Sygehus. Forslaget betyder bl.a., at lægevagten og Medicinsk visitationsafsnit flyttes til eksisterende lokaler nær skadestuen, ligesom der bygges en ny ambulanceoverdækning og indrettes ny modtagelse.

- I en hurtig vending kan man jo godt tænke; hvad ligner det at bruge 8,3 mio.kr. på Århus Sygehus, i sparetider, og velvidende vi skal flytte derfra? Men så er det lige vi skal huske på, at det formentligt varer fem år før Skejby er klar og Århus Sygehus i mellemtiden skal holde dampen oppe og blive ved med at udvikle sig som hospital og arbejdsplads for mange tusinde patienter og medarbejdere, siger Bent Hansen (S), formand for regionsrådet i Region Midtjylland.

I det perspektiv virker investeringen fornuftig, mener både Hospitalsudvalg og Forretningsudvalg i Region Midtjylland, som i enighed opfordrer regionsrådet til at bevilge pengene.

Også lægerne – både de som arbejder i Lægevagten og de som har deres daglige gang på Århus Sygehus - ser frem til et tættere samarbejde, hvis lægevagten flytter tættere på skadestueområdet.

For borgerne vil det i aften og nattetimerne betyde kortere ventetid, bredere lægefaglig ekspertise og overvågning af modtagelse og ventefaciliteter.

Ens træning letter flytning

For 8,3 mio. kr. kan Århus Sygehus få en akutmodtagelse, som kommer til at ligne den, der bliver bygget i Skejby på en række områder.

- Det betyder, at vi kan træne medarbejderne i både Skejby og Århus efter samme opskrift, og så siden flette medarbejderne og deres kompetencer til én akutmodtagelse, når det bliver aktuelt, siger cheflæge på Århus Sygehus Claus Thomsen.

Regionsrådet holder sit næste møde onsdag den 27. april og sammen med dagsordenen, har politikerne i dag modtaget et notat om akutmodtagelsen i Århus.

Fakta

  • Antal patienter på Århus Sygehus: (pr. år.)

            - Lægevagten: Ca. 53.000 patienter 
            - Skadestuen: ca. 57.000 patienter 
            - Medicinsk Visitations Afsnit: ca. 3200 patienter

  • Akutområdet i byggeriet af Det Nye Universitetshospital, DNU er en samlet anlægsinvestering på ca. 1 mia. kr.
  • Akutmodtagelsen modtager de mest syge og tilskadekomne patienter fra hele Region Midtjylland.
  • Byggeriet af en fælles akut modtagelse på Århus Sygehus vil i givet fald samle Medicinsk Visitations Afsnit, Lægevagt, Skadestue og akutmodtagelse.
  • Besøg Århus Sygehus' hjemmeside

Flere oplysninger