Når telefonen ringer på en akutmeddelelse fra et hotel, der har omkring 30 syge turister som måske har en smitsom sygdom, så er alle regionens fem akuthospitaler parat til at håndtere situationen.


Når telefonen ringer på en akutmeddelelse fra et hotel, der har omkring 30 syge turister som måske har en smitsom sygdom, så er alle regionens fem akuthospitaler parat til at håndtere situationen.

Det er konklusionen oven på en beredskabsøvelse, som akuthospitalerne gennemførte sammen med Beredskabs-AMK (Akut Medicinsk Koordinering), Infektionsmedicinsk Afdeling Q på Århus Universitetshospital og embedslægerne gennemførte i fællesskab den 13. april.

- Vi foretager en mere grundig evaluering i maj. Men allerede nu kan vi glæde os over, at det overordnet gik godt, siger Frank Pedersen fra Præhospitalet.

Øvelsen tog udgangspunkt i den tænkte situation, at ca. 30 sportsturister på et hotel i hospitalets optageområde blev syge med diare og opkastning. Det står fra begyndelsen klart, at der kan være tale om en smitsom sygdom. Da turisterne har deltaget i et sportsstævne, har de alle været i kontakt med en lang række andre mennesker.

Nogle af de spørgsmål som undersøgelsen skulle give svar på var:
- Kan hospitalerne deres beredskabsplan godt nok til at vide, at patienterne ikke skal melde sig i skadestuen, og at de skal isoleres?
- Har de planerne på plads i forhold til, hvordan de modtager mange smittefarlige patienter på en gang?
- Ved de at indsatsen skal koordineres med Infektionsmedicinsk Afdeling og med embedslægerne via Beredskabs-AMK?

Øvelsen var overstået på et par timer, og bagefter kunne Frank Pedersen og beredskabsgruppen blandt andet konstatere at:
- Alarmeringsproceduren forløb rigtigt
- Hospitalernes samarbejde med Beredskabs-AMK var fint
- Hospitalerne var generelt gode til at mobilisere de fornødne pladser

Men der var også lidt at arbejde med: Eksempelvis havde et hospital uklare tilbagemeldinger om hvor mange patienter, de kunne modtage. Her meldte to personer tilbage uafhængigt af hinanden – og med forskellige oplysninger. Dog var det ikke værre, end at misforståelsen hurtigt blev løst.
Et andet hospital vurderede først, at de smittefarlige patienter skulle modtages i skadestuen. Hospitalet fik dog selv rettet fejlen, inden patienterne kom. Og et tredje hospital glemte at fortælle AMK, at de siden oplysningen om de 30 syge turister har haft ti patienter, som selv har henvendt sig.

- Det var altså ikke knaster, der ville kunne vælte en situation. Men selvfølgelig satser vi på, at det bliver bedre til den dag, vi står i en ”rigtig” situation. Det var jo det, øvelsen var til for, siger Frank Pedersen.