Det blev kun til en andenplads for Region Midtjylland, da MIAPRISEN 2011 onsdag den 6. april blev uddelt i København. Her var regionen i tæt konkurrence med det danske forsvar, som vandt førsteprisen om at være gode til at sikre og arbejde med mangfoldighed.
Det blev kun til en andenplads for Region Midtjylland, da MIAPRISEN 2011 onsdag den 6. april blev uddelt i København. Her var regionen i tæt konkurrence med det danske forsvar, som vandt førsteprisen om at være gode til at sikre og arbejde med mangfoldighed. Region Midtjylland og forsvaret var i finalen om at vinde prisen i gruppen store offentlige virksomheder Region Midtjylland og Forsvaret.

– Desværre blev det ikke regionen, der fik hovedprisen. Vi var tæt på, og det havde været et svært valg for dommerne, sagde de. Men det er en ære at være med i opløbet. Nu må vi give mangfoldigheden en ekstra skalle, så vi får prisen til næste år, siger en stolt direktør Lars Hansson.


Der var ved MIAPRIS-finalen i Købehavn repræsentanter med fra forskellige regionale afdelinger.

MIAPRISEN - Mangfoldighed i Arbejdslivet - er Danmarks virksomhedspris for mangfoldighed og lige muligheder. Prisen gives til virksomheder, der i både politik som praksis er med til at fremme mangfoldighed og ligebehandling - uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder, handicap og seksuel orientering.
Bag prisen står Institut for Menneskerettigheder, som indstiftede prisen i 2003 for at fremme mangfoldighedsledelse og ligebehandling på det danske arbejdsmarked. Siden 2009 har prisen også været støttet af Beskæftigelsesministeriet.
MIAPRISEN uddeles én gang årligt til de danske virksomheder, der lægger de fleste kræfter i at ansætte mangfoldigt og i at sikre lige muligheder for alle.

– Skuffet? Nej, ikke rigtig. Nu skal vi blot ha’ hele regionen og dens institutioner og afdelinger med. Det kan vi godt. Vi skal sætte konkrete mål, ligesom Forsvaret gør f.eks. ved at sige at 40 % skal være kvinder. Vi har rundt omkring i regionen viden. Den skal vi ha’ samlet – og så skal vi turde sætte mål for vores mangfoldighed, siger afdelingssygeplejerske Grethe Nielsen fra Billeddiagnostisk Afdeling ved Regionshospitalet Viborg. Hun var med til finalen i København.
Netop Billeddiagnostisk Afdeling har ført an på deres hospital ved at brede mangfoldigheden ud, så der er kommet mænd i kvindefag, fastholdt seniorer og kommet udenlandske specialister ind som ledere. På Århus Sygehus har man arbejdet med den etniske spredning – og på Skejby Sygehus gælder rumligheden nu også handicappede. I linnedafdelingen er der ansat medarbejdere, der er udviklingshæmmede.

– Jeg er stolt. Vi er kommet langt på området på trods af, at vi i regionen har skullet spare og omlægge. Når vi får andre grupper ind på arbejdspladser, får vi skabt en god bund for ved forståelse at give en god behandling til de borgere, som vi servicerer, fastslår regionens mangfoldighedskonsulent Anders Kristensen.