27-05-2011Offshore vindkraft og mulighederne for nye erhvervsalliancer var samlingspunktet, da repræsentanter for 30 udenlandske og lige så mange danske virksomheder mødtes i Herning. Bag initiativet stod Region Midtjylland, virksomhedsnetværket Midtvind under Vindmølleindustrien samt Center for Underleverandører i Herning.

Der blev talt dansk, en slags nordisk, engelsk og mange andre sprog, da repræsentanter for omkring 60 danske og udenlandske virksomheder med relation til offshore vindkraft mandag og tirsdag mødtes i Herning.
Formålet var at bringe de danske virksomheder i kontakt med norske, hollandske, belgiske og britiske virksomheder, som søger danske samarbejdspartnere.
De udenlandske virksomheder relaterer sig til området for offshore vindkraft, men de beskæftiger sig med så forskellige arbejdsområder som rådgivning, transport, udstyr til offshore, elektromekanik, elinstallationer, komposit, offshore-service, havnefaciliteter og mekaniske komponenter.

Forsyningskæden
”Det fantastiske med Danmark og jeres region er, at man på så lille et område kan møde så mange virksomheder – endda to af de største på verdensmarkedet”, siger Yellie Alkema, der står i spidsen for et klyngenetværk, der med EU-støtte er under etablering i Hollands Noord-region. I netværket deltager 75 virksomheder og institutioner.
”Uden dette initiativ ville vi ikke have en chance for selv at komme i kontakt med både Siemens og Vestas og mange andre danske virksomheder”, siger Yellie Alkema og tilføjer, at de 12 deltagere fra hendes region først og fremmest er kommet for at lære noget om delene i forsyningskæden til de store offshore-vindprojekter.
De udenlandske deltagere startede deres besøg mandag med at se Siemens Wind Power A/S’ nacelle-produktion i Brande og høre Global Sourcing Manager Diogo Silvano de Nóbrega fortælle om Siemens’ krav til og samarbejde med kæden af underleverandører.
Herunder om, hvordan Siemens har et formaliseret videnudvekslings-samarbejde med nye underleverandører, ”således at vi kan lære af dem og de af os”, lige som Siemens i visse tilfælde tilbyder fordelagtige lån til leverandørernes udviklingsarbejde.

Store nok tilsammen
”Det var et rigtig spændende besøg. Det er den helt rigtige holdning at medvirke til at skabe sig de bedste leverandører”, siger en af de norske deltagere, adm. direktør Arne Marthinsen fra virksomheden Einar Øgrey Farsund AS. Virksomheden producerer blandt andet transformatoranlæg ude ved offshore vindmølleparkerne og inde på land. Hans virksomhed er gået i samarbejde med otte andre fra Norges sydligste fylke, Vest-Agder – netop for at komme i spil som underleverandører til offshore vindkraft.
”Fordi vi er 9, er vi store nok til at komme i betragtning. Vi er veletablerede virksomheder, og vi mener, at vores erfaringer fra helt andre områder som eksempelvis offshore-olieindustrien og vandkraft kan bruges i denne sammenhæng”, siger Arne Marthinsen.

Norge som energilager
Ifølge Arne Marthinsen og Per Tønnesen, der er projektleder for det norske virksomhedssamarbejde, er netop deres region på vej til at blive et knudepunkt i den europæiske energiforsyning.
Norge har mange vandkraftværker, der kan bruge eksempelvis dansk overskudenergi fra vindmøllerne til at hæve vandet fra de nedre til de øvre bassiner og dermed gemme energien, til der er brug for den. Derpå kan den sendes retur til Danmark præcis på de tidspunkter, hvor der ikke dannes vindenergi.
Mange af kablerne fra Norge til andre lande, snart også til Danmark og Tyskland, vil netop gå gennem den sydnorske region, fortæller Per Tønnesen.

Cruise og seminar
Efter besøget hos Siemens i Brande deltog de udenlandske gæster i et vindmøllecruise fra Esbjerg til de to vindmølleparker på Hornsrev. Kommunikationschef Arne Rahbek fra Vattenfalls fortalte om tilblivelsen af vindmølleparkerne på havet.
Om tirsdagen mødtes deltagerne med de danske virksomhedsrepræsentanter til et heldagsseminar på Innovatorium i Herning.
Første del af seminaret gjorde status over offshore vindindustrien og dens fremtidige perspektiver samt de muligheder, der åbner sig for potentielle virksomheder i forsyningskæden.
Det foregik med følgende oplægsholdere:
• Thomas Karst, direktør i MAKE Consulting
• Jens Bornstein, Vice President, SCM Europe, Vestas Nacelles
• Christina Aabo, Senior Manager, Renewables, DONG energy A/S

Eftermiddagen var helliget business-to-businnes-møder, hvor de udenlandske og de danske virksomhedsrepræsentanter kunne mødes individuelt
Deltagerne var inviteret af Region Midtjylland, leverandørnetværket Midtvind under Vindmølleindustrien samt Center for Underleverandører i forbindelse med EU-projektet IFP (Innovative Foresight Planning for business development) under Interreg IVB-programmet for Nordsøområdet.

Udbytterigt
Flere af de danske deltagere i arrangementet kunne vende hjem med ny viden og nye kontakter, som nu skal bearbejdes.
En af dem er Flemming Kjær, direktør i stålbearbejdningsvirksomheden Brdr. Jensen Eftf. A/S. Han benyttede sig af B2B-tilbuddet og mødte repræsentanter for fire norske og to britiske virksomheder.
”Det var rigtig fint – især tror jeg, der kommer noget ud af to af nordmændene”, siger Flemming Kjær og tilføjer, at det drejer sig om et skibsværft, der producerer mindre skibe, samt et firma, der lavet løfteudstyr.
”Vores force er, at vi kan lave komplicerede emner i svært bearbejdelige materialer og i små seriestørrelser. Desuden kan nordmændene godt lide, at vi klarere hele pakken for dem – vi drejer, overfladebehandler, laserprinter og så videre”.
”Og så fik jeg jo også netværket med de danske deltagere. Det blev nogle gode snakke. I det hele taget var arrangementet en fantastisk mulighed for os – og jeg smilede hele vejen hjem fra Herning”, siger Flemming Kjær.

Se liste over de danske og udenlandske deltagere.

   Nedenstående fotos er til fri brug. Klik på dem for at få dem i høj opløsning.
 

   
   
   
   


Yderligere oplysninger:
Ulrik Thomassen, udviklingskonsulent
Regional Udvikling, Region Midtjylland
Telefon: 2085 3254
ulrik.thomassen@ru.rm.dk

Knud Hareskov, direktør
Center for Underleverandører
Telefon: 2025 3277
knud.hareskov@cfu.as

Kim Nedergaard Jacobsen, projektchef
Vindmølleindustrien
Telefon: 2228 2075
knja@windpower.org