12.688 kr. pr. borger! Så meget sparer kommunerne som følge af et helt unikt samarbejde mellem hospitalet, seks samarbejdskommuner og de praktiserende læger i Vestjylland. Ordningen er foregangsbillede for de andre hospitaler og kommuner i hele Region Midtjylland.


12.688 kr. pr. borger! Det er, hvad kommunerne sparer som følge af et helt unikt samarbejde mellem hospitalet, seks samarbejdskommuner og de praktiserende læger i Vestjylland. Ordningen er foregangsbillede for de andre hospitaler og kommuner i hele Region Midtjylland.

Genindlæggelserne er blevet reduceret med 11 pct. for en gruppe ældre, særligt skrøbelige medicinske patienter. Det er resultatet i en helt ny rapport fra Dansk Sundhedsinstitut publiceret 18. maj: Erfaringer med opfølgende hjemmebesøg.

- Rapporten viser med al tydelighed, at et tæt samarbejde mellem hospital og kommune både gavner patienten, styrker samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle og samfundsøkonomien. Vi er det eneste sted i landet, som praktiserer opfølgende hjemmebesøg med dokumenteret værdi for patienterne. Derfor er det vigtigt, at denne her viden bliver bredt ud over vores egne fire vægge, og at der fortsat forskes i dette område, siger chefsygeplejerske Ida Götke.

Vurderer behov for ekstra støtte
Samarbejdet går ud på, at kommunerne og praksis foretager opfølgende hjemmebesøg hos særligt skrøbelige og ældre borgere efter, de er udskrevet fra hospitalet.

Forløbet starter med, at plejepersonalet på Medicinsk Afdeling ud fra en række kriterier vurderer, om en indlagt patient kan have brug for ekstra støtte i hjemmet. Støtten gives så i form af opfølgende hjemmebesøg af en hjemmesygeplejerske og praktiserende læge, hvor man har en samtale med borgeren og eventuelle pårørende om medicin, genoptræning og pleje.

Kvalitetskonsulent Else Hjortbak er en af tovholderne på samarbejdet mellem kommunerne, praksis og Hospitalsenheden Vest. Hun kan udmærket forstå, at ordningen er så succesfuld:

- De opfølgende hjemmebesøg har stor betydning for borgeren, som sætter stor pris på at komme i trygge hænder i sit eget hjem efter udskrivning. I hjemmet bliver der i ro og mag fulgt op på hospitalsbehandlingen, og hjemmesygeplejersken og lægen får samtidig en rigtig god mulighed for sammen at planlægge indsatsen sammen hjemme hos patienten.

Nyttigt samarbejde
Lars Foged, praktiserende læge i Ringkøbing-Skjern Kommune, kan også nikke genkendende til de mange gevinster ved at kunne planlægge indsatsen sammen med hjemmesygeplejerskerne. Lars Foged har været med til at implementere ordningen hos de alment praktiserende læger, og slår ofte på tromme for at få udbredt mere viden om gevinsten ved at foretage opfølgende hjemmebesøg:

- Vi læger får et meget nyttigt samarbejde op at køre med sygeplejerskerne. Vi planlægger og takler opgaverne sammen, og det betyder, at der opstår en rigtig god team ånd. Jeg mener faktisk, at opfølgende hjemmebesøg burde være langt mere udbredt i landet.

Rapporten pointerer, at der er en særlig samfundsøkonomisk gevinst ved opfølgende hjemmebesøg: Over en halvårlig periode blev der fundet en samlet kommunaløkonomisk besparelse på 12.688 kr. pr. borger.

Fakta om samarbejdet mellem hospital, praksis og kommune

* Samarbejdet i Vestklyngen omfatter Hospitalsenheden Vest, kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig Struer, Ringkøbing-Skjern og de alment praktiserende læger i Region Midtjylland.

* Vestklyngen har siden 2009 arbejdet med opfølgende hjemmebesøg til ældre (+ 78-årige) sårbare medicinske patienter.

Fakta om ordningen ”Opfølgende hjemmebesøg”

* Opfølgende hjemmebesøg er et tilbud til udvalgte borgere på 78 år og derover, som udskrives fra Medicinsk Afdeling ved Hospitalsenheden Vest, og som har behov for opfølgning efter indlæggelsen.

* Opfølgende hjemmebesøg betyder, at:
· ca. 1 uge efter udskrivelsen får borgeren besøg af egen læge og en hjemmesygeplejerske

· ca.3 uger efter og igen 8 uger efter udskrivelsen er der opfølgning på første besøg, enten af egen læge og /eller hjemmesygeplejerske

*Baggrunden for opfølgende hjemmebesøg er sundhedsvæsenets ønske om at styrke sammenhængen mellem hospital, kommune og egen læge for at støtte ældre sårbare medicinske patienter.

* Opfølgende hjemmebesøg bygger på erfaringer fra et MTV studie i Glostrup.

* Dansk Sundhedsinstitut (DSI) har i samarbejde med Vestklyngen designet projektet, og har evalueret de kommunaløkonomiske konsekvenser, f.eks. kommunernes omkostninger til pleje og praktisk bistand. DSI har udarbejdet en delrapport, hvor der er fokus på sammenligning med resultater fra det studie fra Glostrup, som har inspireret til ordningen.


Flere informationer
Chefsygeplejerske Ida Götke, Hospitalsenheden Vest: 7843 8520

Kvalitetskonsulent Else Hjortbak, Hospitalsenheden Vest: 7843 8703