PRESSEMEDDELELSE 

Studerende fra læge- og sygeplejeuddannelserne strømmer igen i år til psykiatriens sommerskoler. Og noget tyder på at interessen er stigende.

- Interessen har i år nærmest været overvældende. Vi har udvidet holdet og alligevel har været nød til at afvise 15 ansøgere. Det har vi ikke prøvet før, fortæller professor og ledende overlæge ved Center for Psykiatrisk Forskning Poul Videbech.

Succesen betyder, at 35 sygeplejerskestuderende og 25 lægestuderende afbryder sommerferien og tyvstarter på efterårssemesteret med en tur på de psykiatriske sommerskoler i Region Midtjylland.

Poul Videbech har været med som underviser på de lægestuderendes sommerskole i en årrække, og han forklarer om baggrunden for den stigende interesse.

- Vi har været gode til at samarbejde med andre specialer som fx neurologi og radiologi, og vi er på den måde blevet kendte af andre uden for vores område.

- Det psykiatriske speciale rummer - lidt i modsætning til specialerne i somatikken - en bred vifte af faglige udviklingsmuligheder. Det tror jeg også er en fordel i psykiatriens favør, når man som studerende skal vælge karrierervej.

Sommerskolen for sygeplejestuderende kan også melde alt udsolgt. Forskningssygeplejerske ved Center for Psykiatrisk Forskning i Risskov Malene Terp er glad for, at det fortsat lykkes at fastholde de studerendes store interesse for det psykiatriske område.

- Jeg ser den store interesse for Psykiatrisk Sommerskole som et udtryk for, at sygeplejestuderende i tiltagende grad har fået øje på, at psykiatrien er et dynamisk speciale i udvikling. De studerendes interesse for psykiatriens sommerskole er altafgørende for rekruttering til faget og specialet. 

Med sommerskolernes program er det hensigten at vise den faglige bredde i psykiatrien, og af den vej vise de kommende læger og sygeplejersker, at psykiatrien har mange mulige karriereveje, uanset om drømmen er patientarbejde, forskning eller en kombination.

Flere oplysninger:

Professor, ledende overlæge Center for Psykiatrisk Forskning
Poul Videbech
videbech@dadlnet.dk

Forskningssygeplejerske, Center for Psykiatrisk Forskning
Malene Terp
Malene.Terp@ps.rm.dk